Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. februar kl. 16:39

På reisefot? Test deg!

Vinterferie er reisetid, og reiser øker faren for smittespredning.

Om du velger å tilbringe feriedager i Dønna, eller reiser bort noen dager, så ta en covid-19 test når du har ankommet Dønna kommune. Time for testen bestiller du på legekontoret, telefon 750 52  201.  Testen er gratis, og ett nyttig verktøy i beredskapen mot smittespredning.

Husk smittevernreglene - avstand, host/nys i albuen, vask hender!

clear
error_outline
23. februar kl. 18:49

Ny innsynsportal

Denne uken innfører vi nytt arkiv- og saksbehandlingssystem. Det vil også gi oss en ny innsynsportal for postlister og møtepapirer/møtekalender. 

Dette kan medføre forstyrrelser i utleggingen av postlister denne uka.

clear

Høring: Helse- og mestringsplan

Driftsutvalget i Dønna kommune gjorde følgende vedtak i sin sak 20/96;
Driftsutvalget i Dønna kommune legger forslaget til Helse- og mestringsplan ut til offentlig høring, etter plan og bygningslovens bestemmelser i § 11-14.
Høringsfristen er utsatt til 15. mars 2020.

Plandokumentet følger vedlagt. Det gjør også ett notat om alternativer knyttet til fremtidige heldøgnstilbud (dette er en egen sak som kommer til politisk behandling senere) og en sammenstilling av de analyser og presentasjoner som er utviklet under planprosessen.
Det bes om høringsinnspill og –uttalelser er kommunen ihende innen 25.01. 2021, og at disse sendes til post@donna.kommune.no - alternativt Dønna kommune, Krunhaugen 1 8820 Dønna.

Eventuelle spørsmål rettes til;
Helse- og omsorgsleder Rune Ånes
Epost: rune.anes@donna.kommune.no
Telefon: 469 01 477

Kommunedirektør Tor Henning Jørgensen
Epost: torhenning@donna.kommune.no
Telefon: 971 13 776

Omsorgsplan

Dønna kommune arbeider med en ny omsorgsplan som skal bidra til strategiske valg for tjenestetilbudet innenfor helse- og omsorg i Dønna kommune for perioden fram til 2032.  Planen vil være på ett overordnet nivå, og være førende for fremtidige, mer detaljerte handlingsplaner.