www.donna.kommune.no

Omsorgsplan

Dønna kommune arbeider med en ny omsorgsplan som skal bidra til strategiske valg for tjenestetilbudet innenfor helse- og omsorg i Dønna kommune for perioden fram til 2032.  Planen vil være på ett overordnet nivå, og være førende for fremtidige, mer detaljerte handlingsplaner.

Publisert