Covid-19 brer om seg i samfunnet og det er en økning av alvorlig syke mennesker på sykehusene. Det er påvist mye smitte i kommunene rundt oss.

Risikoen for at smitten også kommer til Dønna er stor. Det deles ut gratis hurtigtester på legekontoret i kontortiden mellom 08.00 - 15.30. I helgene kan testene hentes ut i gangen ved inngangen til Rus/psykiatri. Får du en positiv test må du umiddelbart ringe lege (750 52 201) eller corona-telefonen (905 07 581) slik at smittesporing kan startes raskest mulig.

Alle med nyoppståtte luftveissymptomer må holde seg hjemme uansett svar på testen. Den nye varianten av covid-19 kalt Omikron er svært smittsom og brer om seg med høy hastighet. Mye tyder på at man har best beskyttelse mot denne når man har tatt tre doser med vaksine.

Den tredje dosen kan du få 4,5 måned etter at andre dose ble satt. Ring legekontoret/Helga snarest dersom du ønsker vaksine.