Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Ordfører i Dønna, Nils Jenssen.

Julehilsen fra ordføreren

Ordfører Nils Jenssen takker alle for året som snart er forbi, og ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Fra venstre: Heidi Vold Lorentzen (styremedlem), Else-Mari Holta Eliassen (styremedlem), Tobias Sivertsen (styremedlem), Odd Torsvik (leder) og Nils Jenssen (ordfører).  Halvard Mikalsen har også blitt valgt til styremedlem, men var ikke til stede da bildet ble tatt.

Dønna Næringsforening reetablert

Torsdag den 15. desember 2022, avholdt Dønna Næringsforening ekstraordinært årsmøte for å få den «gamle» næringsforeningen i sving igjen. Det har ikke vært aktivitet i foreningen på mange år og næringslivet i kommunen har manglet denne arenaen for samhandling mellom bedrifter og samhandling/innspill til den offentlige forvaltningen.

Ordfører

Ordførers hjørne

Jeg har bedt om og har fått opprettet et «ordførers hjørne» på kommunens hjemmeside.

Her vil jeg poste betraktninger rundt pågående tema og prosesser som, gjennom ordførers øyne, ansees som viktige for kommunens innbyggere.

Donnalogo-nyheter

FERGERUTER TIL NYTTE OG BESVÆR!

Det er viktig å kjenne hvilke økonomiske og driftsmessige rammebetingelser som gjelder for et slikt ruteoppsett. I denne omgang har rammene vært to ferger (50 og 70 pbe), begge bemannet med 3 skift. Et skift er tariffmessig fastsatt til å arbeide 35,5 timer pr uke. Dette gir en samlet arbeidstid pr. fartøy på 106,5 timer/uke. Videre er det krav til hviletider, minst en hvileperiode på 6 timer/døgn og i tillegg 4 timer i form av kortere pauser. Det går med noe arbeidstid morgen og kveld til oppstart og fastlegging, slik at effektiv seilingstid med 3 skift blir 99,5 timer/uke pr fartøy.

Samferdsel, og spesielt fergerutene, er alltid et viktig og aktuelt tema for innbyggere og næringsliv i Dønna.  Ikke minst når det skal komme nye ruter, og disse enda ikke er lagt ut.

Formannskapet behandlet Nordland fylkeskommunen sitt forslag til nye ruter (gjeldende fra 01.01. 2023) i sitt møte 15. februar 2022.  Dette var den muligheten Dønna kommune hadde til å formelt gjennom høring, påvirke de nye rutene.  I ettertid har ordføreren til stadighet påminnet samferdselsavdelingen hos fylkeskommunen om Dønna sine innspill.

Vi i Dønna kjenner de lokale behovene bedre enn de ansatte i samferdselsavdelingen, derfor har det vært viktig for oss å få på plass de endringene som ble foreslått.  Dette har hele tiden vært ordfører sitt hovedargument i dialogen med fylkeskommunens ulike nivåer.

Dessverre har det tatt for lang tid å få offentliggjort de nye rutetidene.  Første nyttårsdag 2023 nærmer seg raskt, og det har vært en rekke henvendelser fra ordfører til fylkeskommunen med ett tydelig budskap; Nå må de nye rutetabellene legges ut. Først fredag 18 november har oppfordringene gitt resultat ved at fylkeskommunen la ut de nye rutene på «Reis Nordland».

Det er bare å beklage sendrektigheten.  Sen publisering av ruteendringer er forøvrig ikke noe nytt.  I januar 2019 fikk Dønna kommune kun noen dager til å uttale seg, fra mottatt ruteforslag til de ble iverksatt. Befolkningens frustrasjon er meget forståelig, og ordfører har formidlet den til fylkeskommunen.

Uavhengig av hvordan de nye rutetidene ble, så vil ordfører gjenta kritikken av for dårlig kommunikasjon fra fylkeskommunens side til brukerne av fergetilbudet.  Skal kommunen og fylkeskommunen samarbeide godt om å utvikle Nordland, så er en god dialog grunnlaget.

Nå er de nye fergerutene som skal gjelde fra 1 januar offentlig, og mulige svakheter vil bli tydeligere når rutene er satt i drift. Fylkeskommunen har signalisert at den vil være åpen for dialog og eventuelt justering etter at rutene har vært i drift en stund. Denne ruten er ment å vare i 3 år frem til 2026. Deretter er det planlagt (RTP) å innføre to El-ferger, en 50 pbe og en 100 pbe, til vårt samband. Da er det et felles mål om at den største ferga får 4 skift slik at åpningstid kan utvides. Vi er alle utålmodige i vårt ønske om å forbedre tilbudet, men for å få tilstrekkelige rammebetingelser er det min holdning at dette må utvikles steg for steg. Neste mulighet for større endringer blir derfor i 2026.

Dønna 21.11.2022.
Nils Jenssen
Ordfører