Hva er ramme for et kommunalt selvstyre? Hvilke regler gjelder for åpenhet i forvaltningen både for møter og dokumenter, og hvordan er det med taushetsplikt og habilitetsregler?  Detter var spørsmål som medlemmene i kommunestyre fikk foredrag om og diskuterte under folkevalgtopplæringen.

Foredragsholder var advokat Kurt O. Bjørnnes, som har lang fartstid innen offentlig forvaltning og kommunalrett.  Han la til rette for dialog og diskusjoner med kursdeltakerne, som besto av medlemmer fra kommunestyret og administrasjonen.

På programmet sto blant annet:

  • Rettsikkerhetsgarantier for innbyggerne
  • Den nye kommuneloven
  • Det kommunale selvstyret
  • Forvaltningsloven, saksbehandlingsregler, innbyggernes rettigheter og kommunens plikter
  • Åpenhet i forvaltningen
  • Taushetsplikt i rollen som folkevalgt
  • Habilitetsreglene i Forvaltningsloven og Kommuneloven
  • Klagesaksbehandling i kommunene
  • Arbeidsgiveransvar og den nye kommuneloven