toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-03-01

Postliste for 01.03.2019

Datert:
28.02.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
18/874-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD 2018, 969707233
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
18/21-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Torbjørn Jørgensen
Dokbesk:
FWD: NABOVARSEL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.02.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
18/473-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
IMDi IMDi
Dokbesk:
BEKREFTELSE MOTTATT SØKNAD - 11773
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.02.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
18/624-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
PROSJEKTSKJØNN-SØKNAD-18-19-0097-28.02.2019.PDF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.02.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
18/624-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: PROSJEKTSKJØNN - SØKNAD MOTTATT FRA DIN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.02.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
18/624-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: PROSJEKTSKJØNN - SØKNAD MOTTATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
18/841-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Jostein Rostad
Dokbesk:
SV: ETABLERING AV PARKERING SNEKKEVIK SKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
17/370-103
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
SV: KOMMUNE - VEDTAK I FORMANNSKAPET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
17/370-104
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Per Kristian Nordøy
Dokbesk:
SV: KOMMUNE - VEDTAK I FORMANNSKAPET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.02.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
17/370-105
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS:KOMMUNE - VEDTAK I FORMANNSKAPET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.02.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
17/370-106
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
DØNNA KOMMUNE - VEDTAK I FORMANNSKAPET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
18/932-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Løkta Oppvekstssenter v/rektor
Dokbesk:
HANDLINGSPLAN FOR HMS - LØKTA OPPVEKSTSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.02.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
18/787-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
Richard Mathiassen
Dokbesk:
ÅPNINGSTIDER DØNNA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
17/86-177
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL FYSIOTERAPI M.V.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.02.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
19/100-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE 28.02.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.02.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
19/137-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPFØLGINGSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
17/86-178
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Distribusjonsoppdrag
Dokbesk:
HØRING FRA KD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
17/661-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leirfjord kommune
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRINGSSVAR FORELØPIG RAPPORT HELGELANDSSYKEHUSET 2025
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
19/104-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Terje Sandstrak
Dokbesk:
INNSPILL MINSTEAREAL ELG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
17/203-19
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNVILGELSE AV FORLENGET UFØREPENSJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
19/138-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
erlend sørøy
Dokbesk:
MELDING OM BYGNING SOM ER UNTATT SØKNADSPLIKT GNR 28/32 - ERLEND BYE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
17/420-47
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
HOVEDRAPPORTERING NÆRMILJØPROSJEKTET I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
17/342-28
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV OPPFØLGINGSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
19/139-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Morten Daleng
Dokbesk:
ENDRINGER AV VÅRE TELEFON NUMMER.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
19/56-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Vega Infoavdeling
Dokbesk:
VEDTAK KOMMUNESTYRESAK HØRINGSSVAR TIL RESSURSBRUPPAS RAPPORT "HELGELANDSSYKEHUSET 2025"
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
17/370-108
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
ÅPNINGSTIDER I KULTURBADET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
19/12-20
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2019
Regdato:
01.03.2019
Saksnr:
18/932-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna barne og ungdomsskole
Dokbesk:
EVALUERING HMS 2018 DBU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS