toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-04-01

Postliste for 01.04.2019

Datert:
27.03.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/122-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Kim Traavik
Dokbesk:
MELDING OM VEDTAK GNR 5/29 - KIM TRAAVIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/209-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 915885500
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/201-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bodø kommune
Dokbesk:
INVITASJON TIL Å SØKE OM DELTAKELSE I ALIS-NORD, OG INFORMASJON TIL KOMMUNENE I NORD-NORGE OM PROSJEKTET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/201-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Bodø kommune/ALIS-Nord-prosjektet
Dokbesk:
SØKNAD OM DELTAKELSE I ALIS-NORD-PROSJEKTET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
17/548-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Drømmehagen barnehage
Dokbesk:
SAMORDNET OPPTAK BARNEHAGENE I DØNNA 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
17/105-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Karsten Steinvik
Dokbesk:
VARSEL OM STOR SNØSKREDFARE (FAREGRAD 4) FOR MANDAG 1. APRIL 2019 - SVARTISEN OG HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
17/390-36
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Tone Bye
Dokbesk:
BREV TIL ELDRERÅDENE I NORGE LEVE HELE LIVET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
18/72-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV AVTALE OM KJØP AV JORDMORTJENESTE TIL SIGNERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/202-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Tina Renate
Dokbesk:
FRA LØKTA UNGDOMSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
17/1288-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Kjell Arne Hermansen
Dokbesk:
TILLATELSE TIL TILLTAK GNR 33/12 - TORILD JOHANSEN OG KJELL ARNE HERMANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/203-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
NTS ASA
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV. GNR.3/56
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/204-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Landbruk v/Jørn
Dokbesk:
FERIELISTER 2019 - LANDBRUK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
17/477-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Marina Zyryanova
Dokbesk:
REFERAT FRA MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) FOR BARNEVERN I NORD-NORGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/205-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tom Andreassen
Dokbesk:
SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD FRA DET KOMMUNALE NÆRINGSFOND ÅKERØY CAMPING TOM ANDREASSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/206-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Elisabeth Pedersen
Dokbesk:
VARSEL OM STEDLIG KONTROLL I FORBINDELSE MED PRODUKSJONSTILSKUDD 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/207-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Elisabeth Pedersen
Dokbesk:
VARSEL OM STEDLIG KONTROLL I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
18/905-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVLYSNING AV DIALOGMØTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
17/789-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Kristian Hanssen
Dokbesk:
UTMELDING AV EIENDOMMEN SANDBAKKAN AV BERFJORD JAKTVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.03.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
18/889-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bjørn-Inge Rikhardsen
Dokbesk:
KRUNHAUGEN 21
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
18/889-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
'Bjørn-Inge Rikhardsen'
Dokbesk:
SV: KRUNHAUGEN 21
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
18/889-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bjørn-Inge Rikhardsen
Dokbesk:
RE: KRUNHAUGEN 21
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
18/889-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bjørn-Inge Rikhardsen
Dokbesk:
RE: KRUNHAUGEN 21
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/208-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - SOMMERVIKAR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/16-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Helgeland Havn IKS
Dokbesk:
SØKNAD OM UTFYLLING AV MOLO OG OPPFØRING AV KAI GNR.16/3 ERLEND BYE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
18/747-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Runar Aufles
Dokbesk:
KOMMUNALT BYGGESAKSGEBYR GNR. 11/146 RUNAR AUFLES
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-29
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-30
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-31
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-32
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-33
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-34
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-35
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-36
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-37
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-38
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-39
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-40
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-41
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-42
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-43
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-44
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-45
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-46
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-47
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-48
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-49
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-50
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-51
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-52
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-53
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-54
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/91-55
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
19/72-25
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Kystverket Nordland, Fylkesmannen I Nordland, Fiskeridirektoratet Region Nordland, Svv Velferdskomite Salten, Ytre Helgeland lensmannsdistrikt, Nordland Fylkeskommune Kultur Miljø og Folkehelse, Nordland Fylkeskommune Næring og Regional Utvikling, Helgeland Friluftsråd, Røssåga/Toven reinbeitedistrikt, Røssåga siida v/Helge Anti, Samediggi / Sametinget, Helgeland museum avd. Dønna, Stiftelsen Helgeland Museum, Statskog SF, Herøy Kommune, Alstahaug Kommune Sentraladministrasjon, Leirfjord Kommune, Dønna Bondelag, Dønna Idrettslag v/Tore Westin, Dønna Idrettsråd, Dønnaspeideren, Mental Helse Ungdom Dønna v/Dagny-Elise Johansen, Løkta IL, Dønna turnforening v/Trine Myrstad, Dønna innebandy, Dønna Fluefiskeklubb, Dønna jeger,-fiske-og friluftsforening, Nord Dønna Montessoriskole, Løkta Bondelag, Dønna Bygdekvinnelag, Løkta bygdekvinnelag, Dønna Næringsforening, Dønna arbeiderparti, Dønna Senterparti, Dønna Kystparti, Dønna SV, Dønna Høyre, Dønna FrP, Nord-Dønna lokalutvalg v/Lyder Olsen, Stavseng lokalutvalg v/Alf Bjørnvik, Glein lokalutvalg v/Rolf Bergh, Solfjellsjøen lokalutvalg v/Leonid Rødsten, Sør-Dønna lokalutvalg v/Magne Edvardsen, Vandve lokalutvalg v/Svein Johansen, Løkta lokalutvalg, Magne Petter Dønna Eldreråd v/Magne Bye, Rådet for likestilling av funksjonshemmede, Dønna ungdomsråd
Dokbesk:
KORRIGERT HØRINGSFRIST FOR KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER 2019- 2023
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
01.04.2019
Saksnr:
17/661-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Hermstad Marit
Dokbesk:
REFERAT FRA SAMARB.MØTER 1 OG 2 - HSYK OG KOM. ALSTAHAUG, DØNNA, HERØY, LEIRFJORD, LURØY, TRÆNA - 13.02.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS