toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-04-01

Postliste for 01.04.2020

Datert:
31.03.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/59-284
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PLASS PÅ DØNNA BARNE SKOLE/SFO.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
19/68-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Solbakken .
Dokbesk:
TILLEGGSINFORMASJON FELLESBEITE ALTERMARK NATURRESERVAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
19/68-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Solbakken .
Dokbesk:
TILEGGSINFORMASJON BEITEGJERDE ALTERVATN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/184-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRUA NATURTYPER - KYSTLYNGHEI - JØRN HØBERG - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/183-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILTAK FOR TRUA NATURTYPER 2020 - KYSTLYNGHEI - SLAPØYA SØR - JORUNN ASTRID ØSTBØ - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/120-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jostein Waag
Dokbesk:
AVSLAG PÅ SØKNAD OM BYGGING AV ANNEKS PÅ EIENDOM 11/103 PÅ ÅSVÆR I DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/59-289
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV FRA HELGELANDSSYKEHUSET DEN 30.3.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/59-290
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
LOKAL FORSKRIFT OM UTVIDET KARANTEREGLER I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/4-39
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak
Dokbesk:
20/1243 HØRING - KOMPETANSE I BARNEVERNET, VARSLING TIL FORNÆRMEDE OG ETTERLATTE, OG REGULERING AV BRUK AV SAKKYNDIGE I BARNEVERNET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
19/504-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - TILKALLINGSVIKAR 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/185-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV ARBEIDSAVTALE - TILKALLINGSVIKAR 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
17/1178-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE - TILKALLINGSVIKAR 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/59-291
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
BREV TIL HELSEFORETAK OG KOMMUNER FRA HELSEDIREKTORATET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
19/600-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Martin Seltveit
Dokbesk:
TILBAKETREKKING AV SØKNADER GNR.12/34 MARTIN SELTVEIT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/93-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
KLP
Dokbesk:
RENTEENDRING FOR LÅN 8317.50.41667
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/59-292
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rune Ånes
Dokbesk:
SAMARBEID OM KRITISK KOMPETANSE MELLOM HELGELANDSSYKEHUSET OG PRIMÆRHELSETJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
18/26-43
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
BYGGHERREOMBUD OG SHA-KOORDINATOT - RENOVERING AV KAI LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
18/26-44
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
BYGGHERREOMBUD OG SHA-KOORDINATOT - RENOVERING AV KAI LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/59-293
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
BYGGHERREOMBUD OG SHA-KOORDINATOT - RENOVERING AV KAI LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
18/26-45
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Gleinsvåg, Espen Aleksander
Dokbesk:
BYGGHERREOMBUD OG SHA-KOORDINATOT - RENOVERING AV KAI LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/59-294
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Audun Otterstad
Dokbesk:
SØKER UNNTAK FRA LOKALE KARANTENEBESTEMMELSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
17/336-68
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Frode Dorp
Dokbesk:
PRESSEMELDING FRA HELGELAND KRAFT NETT 01.04.2020 - HALVERER FASTBELØPET I 3 MÅNEDER FOR ALLE KUNDEGRUPPER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
17/336-69
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Frode Dorp
Dokbesk:
PRESSEMELDING FRA HELGELAND KRAFT NETT 01.04.2020 - HALVERER FASTBELØPET I 3 MÅNEDER FOR ALLE KUNDEGRUPPER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/186-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNSKRIVING AV ELEV I 1.KLASSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/186-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNSKRIVING AV ELEV I 1. KLASSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/186-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNSKRIVING AV ELEV I 1. KLASSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/59-296
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
NHO Nordland
Dokbesk:
LOKALE KARANTENEREGLER OG ØNSKE OM DIALOG - NHO NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
17/1188-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM UTVIDET DELTAKELSE I INTRODUKSJONSORDNINGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
17/1188-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM FORLENGELSE AV INTRO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/186-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNSKRIVING AV ELEV I 1. KLASSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/186-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNSKRIVING AV ELEV I 1. KLASSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/186-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNSKRIVING AV ELEV I 1. KLASSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/186-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNSKRIVING AV ELEV I 1. KLASSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.03.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
17/1236-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - TILKALLINGSVIKAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/168-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna Kommune v/ordfører
Dokbesk:
MIDLERTIDIG VEDTAK HJEMMEKONTOR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/181-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna Kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL -- 50% FAGANSVARLIG SKOLE-BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
19/420-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
MANGLER VEDTAK I DISPENSASJONSSØKNAD EIENDOM - 37/6 - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/59-297
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
RÅD OM VALG AV BEHANDLINGSNIVÅ UNDER PÅGÅENDE KORONAEPIDEMI FOR PASIENTER MED PLASS I SYKEHJEM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
19/56-52
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hattfjelldal kommune
Dokbesk:
HSYK2025 - SAMARBEID OM ADMINISTRATIVE RESSURSER I VIDERE PROSESSARBEID.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/4-40
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
FORLENGET HØRINGSFRIST FOR NOU 2019: 26
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/59-298
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
HSYK-Samhandling-postboks
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV FRA HELGELANDSSYKEHUSET DEN 01.04.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/59-299
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Kommune
Dokbesk:
ERSTATNINGSKRAV MOT KOMMUNEN SOM FØLGE AV HÅNDTERINGEN AV KORONAKRISEN. TIL RÅDMANN/ADMINISTRASJONSSJEF/KOMMUNEDIREKTØR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-25
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-26
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-27
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-28
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-29
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-30
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-31
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-32
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-33
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-34
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-35
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-36
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-37
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-38
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-39
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-40
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-41
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-42
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-43
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-44
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-45
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-46
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-47
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-48
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-49
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/118-50
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/154-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/154-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/154-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/154-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/155-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/155-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/155-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/155-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/155-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/155-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/155-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
01.04.2020
Saksnr:
20/155-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS