toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-07-01

Postliste for 01.07.2019

Datert:
24.06.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
18/580-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Dokbesk:
MANGLENDE OPPLYSNINGER - VARSEL OM AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.06.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
19/17-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Bindal kommune
Dokbesk:
OPPRETTELSE AV HELGELAND INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.06.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
17/1106-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
17/680-14
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD STATPED
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
17/1237-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
17/466-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
17/680-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
MØTE MED FORELDRE ANGÅENDE SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
19/218-32
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
AVSLAG PÅ SØKNAD OM VIDERE DRIFT OG ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING - HAVNE- OG FARVANNSLOVEN § 27 JF. TILTAKSFORSKRIFTEN - ÅKERVÅGEN - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
18/606-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - DRENERING, 990674639
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.06.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
19/17-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Herøy kommune
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - OPPRETTELSE AV HELGELAND INTERKOMMUNALT POLITISKE RÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.06.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
17/323-17
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.06.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
19/4-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Dokbesk:
HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFTSBESTEMMELSER OM SELSKAPSMESSIG OG FUNKSJONELT SKILLE, SAMT MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
17/679-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.06.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
19/407-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Ole-Christian Wik
Dokbesk:
INNSIGELSE VEDRØRENDE SALG AV GNR.14, BNR.3 I DØNNA KOMMUNE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
17/103-28
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
18/561-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
KYSTVERKET NORDLAND BRUKERKONFERANSE 2019 (NY DATO)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.06.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
19/451-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
RF13.50
Dokbesk:
RF13.50 - AUTOMATISK EPOST TIL ARKIV 2019-0007
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.06.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
19/451-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
RF13.50
Dokbesk:
RF13.50 - AUTOMATISK KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD 2019-0007
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
19/4-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
post@miljodir.no
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV BREV FRA MILJØDIREKTORATET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.06.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
19/4-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
19/3463-1 INFORMASJON OM DEN NYE KOMMUNELOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.06.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
19/4-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Fosby Geir
Dokbesk:
HØRING FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
19/211-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Odd Thorsvik
Dokbesk:
11/32 OPPMÅLINGSFORRETNING 3 NAUSTTOMTER OVERSENDELSE PROTOKOLL MED KARTVEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
17/514-34
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Svv Velferdskomite
Dokbesk:
SØKNAD OM FYLKESKOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
18/603-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
19/156-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SVAR PÅ KLAGE PÅ GRUNNLAG FOR EIENDOMSSKATT I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
19/156-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SV: SVAR PÅ KLAGE PÅ GRUNNLAG FOR EIENDOMSSKATT I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
19/433-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD SFO-LEDER DBU - 55 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.06.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
19/432-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD ASSISTENT DBU - 50 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.06.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
19/432-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD ASSISTENT DBU - 50 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.06.2019
Regdato:
01.07.2019
Saksnr:
19/432-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD ASSISTENT DBU - 50 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS