toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-10-01

Postliste for 01.10.2019

Datert:
20.09.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
17/37-60
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Jektlia Vel
Dokbesk:
FWD: TUFTEPARK - PRISTILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.09.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
17/37-61
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Jektlia Vel
Dokbesk:
RE: TUFTEPARK - PRISTILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.09.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
17/323-21
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE PÅ HENVISNING LOGOPED
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.08.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
19/79-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Alstahaug kommune
Dokbesk:
DAGENS POWER POINT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.09.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
19/79-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Høberg
Dokbesk:
SV: EKSEMPEL PÅ KUNNSKAPSGRUNNLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.09.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
18/192-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
Firmapost-nord
Dokbesk:
TAKK FOR DIN E-POST / THANK YOU FOR YOUR INQUIRY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.09.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
17/616-41
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
STATUS I KOMMUNEN FOR AREALPLANLEGGING I SJØ
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
19/531-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Magnar Seltveit
Dokbesk:
VS: MØKERKJØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
19/12-112
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
18/738-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leirfjord kommune
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - FELLES FORLIKSRÅD FOR YTRE HELGELAND OG HALD-KOMMUNENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
19/394-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Tone Andersen
Dokbesk:
FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM KOMMUNALT BIDRAG I 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
19/162-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Dønna Asvo AS
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - OMGJØRING AV LÅN TIL AKSJEKAPITAL – DØNNA ASVO AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
18/17-15
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMLEDE JOURNALPOSTER (REF=43KQB9, SAKID=241287)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.09.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
18/526-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Gerd Jorunn Bugge
Dokbesk:
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN GNR 8/7 - GERD JORUNN BUGGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.09.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
19/71-44
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Statens vegvesen Region Nord
Dokbesk:
DØNNA KOMMUNE - TILDELING FYLKESKOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
18/788-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PERMISJON-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
19/369-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMLEDE JOURNALPOSTER (REF=P3EPPK, SAKID=243154)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
19/411-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Dokbesk:
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.09.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
19/568-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE RA 01.10.19 TOM 31.05.20 SOM TILKALLINGSVIKAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
19/41-35
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Monter Dønna Byggsenter
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL HANDEL MED PYROTEKNISKE VARE TIL KOMMUNEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
19/90-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
BER OM OPPLYSNINGER - GJENNOMFØRING AV NASJONALE PRØVER HØST 2019 DØNNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
17/103-32
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
KORRIGERT REFUSJON SKOLESKYSS VÅRHALVÅRET 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
18/715-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
"Jørn Høberg"
Dokbesk:
FERDIGATTEST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
18/715-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Innovasjon Norge
Dokbesk:
SLUTTUTBETALING INVESTERINGSSTØTTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
17/642-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
LOGOSRAPPORT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
17/1007-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE PÅ HENSVISNING LOGOPED
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
18/743-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
19/4-43
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
19/4653-2 HØRING AV FORSKRIFT OM PROSJEKTSTØTTE TIL NASJONALE MINORITETER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
19/345-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAVET OM REFERANSEINNTEKT - TIDLIGPENSJON FOR JORDBRUKERE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
18/788-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PERMISJON-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
19/4-44
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Hege Harboe Sjåvik
Dokbesk:
VS: INVITASJON TIL STYRINGSGRUPPE FOR HELSEIARBEID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
17/176-29
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
PANTEDOKUMENT TIL SLETTING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
19/527-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
19/527-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
01.10.2019
Saksnr:
19/550-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Tryggve Solfjell
Dokbesk:
SVAR - BEKYMRINGSMELDING INNEKLIMA TEKNISK AVDELING, KOMMUNEHUSET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS