toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2018-11-01

Postliste for 01.11.2018

Datert:
29.10.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
17/375-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDRØRENDE UØNSKEDE LØNNSUTBETALINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
18/814-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
STARTLÅN MELDING FRA SØKER (REF=177310)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
18/814-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
LOGGFORT KONTAKT (REF=177310)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
17/400-79
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Johanna Klavèr
Dokbesk:
VS: 1827-1 BEFARING BHO 30.10.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.10.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
18/824-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
no-reply@landbruksdirektoratet.no
Dokbesk:
SØKNAD MOTTATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.10.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
18/824-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
no-reply@landbruksdirektoratet.no
Dokbesk:
SØKNAD MOTTATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.10.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
18/719-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VS: NORDLAND FYLKESKOMMUNES KULTURPRIS 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
17/384-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nav v/ May-Brith Pedersen
Dokbesk:
VS: DATABEHANDLERAVTALER, MODIA - KVP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
18/698-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: SAMARBEIDSAVTALE VERSJON PR. 04.10.18 - DØNNA FB.C.D
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
18/536-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Sørlie Cathrine
Dokbesk:
18/4073-11 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM DIREKTE VALG TIL KOMMUNEDELSUTVALG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.10.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
18/684-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dynjarnes Eiendom AS
Dokbesk:
ANMODNING OM DELUTBETALING AV INNVILGET TILSKUDD, SAMT UTARBEIDELSE AV LÅNEPAPIRER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
18/502-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Joakim Andre Sørøy
Dokbesk:
VISER TIL TELEFONSAMTALE VEDR. SPØRSMÅL OM ROT OG SKJEMMENDE BILVRAK PÅ MIN EIENDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
17/514-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Renate Lorentzen
Dokbesk:
TILBAKEMELDING ANG TRAFIKKSIKKER KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
17/799-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
post@kystverket.no
Dokbesk:
FORESPØRSEL OM BEHOV FOR MASSER - NTP - FORPROSJEKT - STREKNING BRØNNØYSUND-MO I RANA - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
18/587-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Trond Vestar Graarud
Dokbesk:
VS: EKSTRADYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
17/338-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
DBU v/ Asle Hanssen
Dokbesk:
SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER TIL GJENNOMFØRING AV WORK SHOP I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DBU, LØKTA OG NORD DØNNA OPPVEKSTSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
17/338-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Nord-Dønna Montessoriskole v/ Renate Lorentzen
Dokbesk:
SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER TIL GJENNOMFØRING AV KUNSTVEKSTED I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
01.11.2018
Saksnr:
17/342-23
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV OPPFØLGINGSPLANER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS