toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-03-02

Postliste for 02.03.2020

Datert:
28.02.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
19/691-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Husbanken
Dokbesk:
TILDELING STARTLÅN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.02.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
19/218-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
VEDTAK - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIDERE DRIFT AV LUFTSPENN - ÅKERVÅGEN - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
20/59-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jørgen Pedersen
Dokbesk:
INFORMASJON TIL REISENDE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.03.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
20/59-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
OPPDATERTE RÅD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN - VIDERESENDER BREV PÅ VEGNE AV HELSEDIREKTORATET OG FOLKEHELSEINSTITU TTET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.02.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
20/59-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
postmottak@helgelandssykehuset.no
Dokbesk:
HELGELANDSSYKEHUSET HF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.02.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
18/561-46
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Postmottak KD
Dokbesk:
16/2262 INVITASJON TIL Å DELTA I VIDERE PILOTERING AV LÆRERSPESIALISTER 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.03.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
19/437-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Rolf Kristian Asle Myrhaug
Dokbesk:
MÅLSATT GRUNNRISS GNR 14/15
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.02.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
20/132-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Gleinsvåg, Espen Aleksander
Dokbesk:
MELDING OM EFAKTURA FRA DØNNA KOMMUNE - KOMMUNALE EIENDOMSAVGIF. (REF 1_1337929771)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.02.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
20/133-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
TORE ARNLJOT WESTIN
Dokbesk:
LÅN AV UTSTYR TIL UNGDOMSKLUBB.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.03.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
19/437-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Rolf Kristian Asle Myrhaug
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ MÅLSATT GRUNNRISS GNR 14/15
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.03.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
20/4-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
post@miljodir.no
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV BREV FRA MILJØDIREKTORATET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.03.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
17/384-31
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Roy Charles Lund
Dokbesk:
GDPR DATABEHANDLERAVTALE EVRY INFOTORG, ONLINE SERVICES, DØNNA OMSORGSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
20/134-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Kommuneforlaget
Dokbesk:
SV: KONTRAKT PÅ KF SKJEMA TOTALPAKKE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.03.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
20/3-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Wenche Iren Eek
Dokbesk:
REGULERINGSENDRING - SJØBODER GNR 31/19 - WENCKE EEK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.03.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
20/135-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Renate Guldbrand
Dokbesk:
SØKNAD OM STIMULERINGSTILSKUDD TIL OPPFØRING AV NY BOLIG I DØRA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.03.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
20/4-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
19/6383-2 FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - REGLER OM HÅNDTERING AV OVERVANN - HØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.03.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
20/4-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Arild Brukstuen
Dokbesk:
HØRING – NOU 2019: 17 DOMSTOLSTRUKTUR SAMT ET FORSLAG OM ENDRINGER I RETTSKRETSENE OG DOMSTOLLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.03.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
18/220-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Tone Larsen
Dokbesk:
INNKALLING TIL RÅDSMØTE, FORHÅNDSVARSLING 2020, KOMMUNENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.03.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
17/600-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Anne-Lise Kristensen
Dokbesk:
FELLES ÅRSMELDING FRA LANDETS PASIENT- OG BRUKEROMBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.03.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
18/201-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut Mathisen
Avsender:
Knut E Mathisen
Dokbesk:
PROSJEKTNUMMER KA 2005
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.03.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
18/201-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut Mathisen
Avsender:
Knut E Mathisen
Dokbesk:
PROSJEKTNUMMER KA 1946
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.03.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
20/115-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Signe Marie Antonsen
Dokbesk:
SVAR - KOMMUNALE AVGIFTER GNR 11/76 OG 11/164
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.03.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
17/468-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
VEILEDER OM KOMMUNENES OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG REINDRIFTSOMRÅDET 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.03.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
17/881-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tobias Langseth
Dokbesk:
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.03.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
18/829-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - KRAV OM DELLING AV INTEGRERINGSTILSKUDD FOR ÅR 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.03.2020
Regdato:
02.03.2020
Saksnr:
20/114-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS