toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-04-02

Postliste for 02.04.2019

Datert:
28.03.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/122-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Kim Traavik
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
17/400-111
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Erlend Peder Valberg
Dokbesk:
BEFARING DØNNA BARNEHAGE UKE 13
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
18/326-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Abdulrahman Dabti
Dokbesk:
FINNE SOMMERJOB
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.03.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/41-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Tor Hugo Hestnes
Dokbesk:
SV: EVT. LEIE AV BEREDSKAPSBÅT OG FØRER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/15-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Anneli Lyster
Dokbesk:
ENDRING AV SØKNAD - KOMMENTAR HELGELAND MUSEUM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
17/1106-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - VS: BRUDD PÅ OPPLÆRINGSLOVEN; SPESIALUNDERVISNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
17/528-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Firmapost
Dokbesk:
DOKUMENT 19/61999-1 HØRING - ENDRING AV UTFORMING AV VEGLISTENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/12-36
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPHØR/BESTILLING AV STRØM -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/12-37
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FORLENGELSE AV LEIEKONTRAKT -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
17/736-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
DELUTBETALING AV TILSKUDD - SMIL, 998659132
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
17/94-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Mottaker:
Veronika Yvonne Kristiansen
Dokbesk:
FORELØPIG SVAR - VS: PERMISJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/172-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 993332755
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/172-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Post NFK
Dokbesk:
AUTOMATISK SVAR: SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 993332755
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/170-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK TIL SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 990674639
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/72-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Ruth Rådmannsøy
Dokbesk:
FOLKEHELSE ARBEID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/199-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Røssåga Siida, Fylkesmannen I Nordland, Nordland Fylkeskommune Kultur Miljø og Folkehelse, Endre Johan Østbø
Dokbesk:
SØKNAD OM NYDYRKING - HØRING GNR 1/3 - ENDRE ØSTBØ
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
18/662-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
post@kystverket.no
Dokbesk:
POST FRA KYSTVERKET - UTTALELSE LOKALITET SLAPØYVÆRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
17/600-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Monica Amundsen
Dokbesk:
ÅRSMELDING 2018 FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/212-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT FOR 2018 OG 2019.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/5-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Stiftelsen Helgeland Museum
Dokbesk:
HELGELAND MUSEUM AVD. DØNNA - ØKONOMISKE OVERSIKTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/176-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Arild-Magne Larsen
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING PUBQUIZ 5. APRIL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/208-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD SOMMERVIKAR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
02.04.2019
Saksnr:
19/79-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
SV: PLANSTATUS OG PLANVEILEDNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS