Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. mai kl. 12:26

Ny nettside

For tiden arbeider vi med oppføringen av nye nettsider, vi beklager de ulempene dette medfører

Les mer clear

Postliste for 2020-07-02

Postliste for 02.07.2020

Datert:
03.06.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/312-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Olav Botn
Dokbesk:
SVAR UTSLIPP OG TILKNYTTING BRAKKERIGG BJØRN WFD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
17/374-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bufetat
Dokbesk:
INFORMASJON TIL KOMMUNENE OM RIKTIG FAKTURERING TIL BUFETAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
17/374-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bufetat
Dokbesk:
TOLKNINGSUTTALELSE - KRISESENTERLOVEN § 2 FEMTE LEDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
17/908-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
UTBETALING AV MIDLER TIL DESENTRALISERT KOMPETANSEUTVIKLING SKOLE 2020 - YTRE HELGELAND (DØNNA, HERØY OG NESNA)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/59-504
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Helgelandssykehuset-kommunikasjon (postboks)
Dokbesk:
NYTT FRA HELGELANDSSYKEHUSET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
17/930-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Geir Johan Hanssen
Dokbesk:
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2020 HELGELAND IUA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/59-505
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
INFORMASJON TIL HELSEFORETAK OG KOMMUNEOVERLEGER OM TILGANG PÅ REKONVALESENTPLASMA FOR BRUK VED BEHANDLING AV COVID-19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
17/58-59
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Løkta barnehage v/ Beate Vang Johansen
Dokbesk:
AVVIKSRAPPORTERING-HENDELSER - LØKTA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/59-506
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jensen Helle Kristin
Dokbesk:
OPPFORDRING TIL SAMARBEID OM SÅRBARE BARN OG UNGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
17/1119-21
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
K Femten AS
Dokbesk:
BRANNTEKNISK PROSJEKTERING GNR. 50/118 - K FEMTEN AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/4-100
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Gløersen Christian
Dokbesk:
20/5819-1 HØRING - FORSLAG TIL LOVHJEMMEL SOM ÅPNER FOR Å OPPHEVE KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/399-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - HJELPEPLEIER - DØNNA OMSORGSSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/322-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL -SYKEPLEIER DØNNA OMSORGSSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
17/612-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV AVTALE - VASKERITJENESTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
17/338-32
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
UTBETALING AV TILSKUDD TIL DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I DØNNA KOMMUNE 2020/2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
17/103-35
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
18/251-15
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMLEDE JOURNALPOSTER (REF=WK86AE, SAKID=332834)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/368-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMLEDE JOURNALPOSTER (REF=AR9B6R, SAKID=335966)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/128-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Siw Abs Åkerøy
Dokbesk:
TILKNYTNING VANN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/59-507
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Løkken, Eli
Dokbesk:
SVENSK HELSEPERSONELL MÅ TESTES FØR ARBEID I NORGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/4-101
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Norsk Friluftsliv
Dokbesk:
NY HAVNE- OG FARVANNSLOV - NATUR, FRILUFTSLIV OG REGULERING AV VANNSCOOTER/FRITIDSFARTØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
17/37-95
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Gaute Mathisen
Dokbesk:
UTBETALING AV SPILLEMIDLER!
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.05.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/195-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
SINTEF Norlab AS
Dokbesk:
PRØVINGSRAPPORT P2004803 FRA SINTEF NORLAB AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/445-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Helene Ravndal
Dokbesk:
SPØRSMÅL ANGÅENDE VEI GNR. 29 BNR .21 SEKSJON 1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/322-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/398-18
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/398-19
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/398-20
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/398-21
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/398-22
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.06.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/446-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Trond Dahl Jr.
Dokbesk:
OPPDATERT AVTALE OM SKADEDYRBEKJEMPELSE KOMMUNEHUS OG SYJKEHJEM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.06.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/195-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
SINTEF Norlab AS
Dokbesk:
PRØVINGSRAPPORT P2005318 FRA SINTEF NORLAB AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/89-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Odd Petter Leknes
Dokbesk:
ENDRINGSMELDING 10 DØNNA BRANNSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/89-28
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
'Odd Petter Leknes'
Dokbesk:
SV: ENDRINGSMELDING 10 DØNNA BRANNSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.06.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/341-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Signe Marie Antonsen
Dokbesk:
SPØRSMÅL TIL ANGÅENDE SØKNAD UTSLIPPSTILLATELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/341-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Signe Marie Antonsen
Dokbesk:
SVAR - SPØRSMÅL TIL ANGÅENDE SØKNAD UTSLIPPSTILLATELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
18/142-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Hilde Sivertsen, Frode Olsen
Dokbesk:
SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT OG KOMMUNALT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER -PURRING PÅ FERDIGMELDING GNR. 53/6 FRODE OLSEN/HILDE SIVERTSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.06.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/395-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Hilde Sivertsen
Dokbesk:
KLAGE PÅ VANNAVGIFT GNR/BNR 53/6 I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.06.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/395-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Hilde Sivertsen
Dokbesk:
ETTERSENDER VEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2020
Regdato:
02.07.2020
Saksnr:
20/395-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Hilde Sivertsen
Dokbesk:
FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ VANNAVGIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut