Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. februar kl. 16:39

På reisefot? Test deg!

Vinterferie er reisetid, og reiser øker faren for smittespredning.

Om du velger å tilbringe feriedager i Dønna, eller reiser bort noen dager, så ta en covid-19 test når du har ankommet Dønna kommune. Time for testen bestiller du på legekontoret, telefon 750 52  201.  Testen er gratis, og ett nyttig verktøy i beredskapen mot smittespredning.

Husk smittevernreglene - avstand, host/nys i albuen, vask hender!

clear
error_outline
23. februar kl. 18:49

Ny innsynsportal

Denne uken innfører vi nytt arkiv- og saksbehandlingssystem. Det vil også gi oss en ny innsynsportal for postlister og møtepapirer/møtekalender. 

Dette kan medføre forstyrrelser i utleggingen av postlister denne uka.

clear

Postliste for 2020-12-02

Postliste for 02.12.2020

Datert:
04.08.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
18/943-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
'post@hattfjelldal.kommune.no'
Dokbesk:
TILBAKEMELDING "FAKTURAGRUNNLAG - GJESTEELEVER" 25.6.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.08.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
20/88-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
'post@kobbvag.no'
Dokbesk:
OPPANKRING AV AKVAKULTURANLEGG HJARTØYHOLMAN (HERØY) INN I FISKERI- OG GYTEFELT I DØNNA.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.11.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
20/455-24
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
'Eirik F. Hansen'
Dokbesk:
SV: NABOLISTE GNR. 14/5 - GLEIN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
18/844-36
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
SVAR - OPPFØLGING AV TILSYN - MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER - 2019 - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
20/753-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
VEDRØRENDE FØRSESPØRSEL OM PARKERING LANGS FV. 7290, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
18/25-23
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK TIL SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 980533611
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
20/610-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Skatteetaten
Dokbesk:
STYRINGSRAPPORT TIL SKATTEKREDITOR FOR PERIODE 11/2020, SENDT 02.12.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
20/610-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Skatteetaten
Dokbesk:
STYRINGSRAPPORT TIL SKATTEKREDITOR FOR PERIODE 11/2020, SENDT 02.12.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
20/610-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Skatteregnskap Grimstad
Dokbesk:
STYRINGSRAPPORTER OG -INFORMASJON TIL SKATTEKREDITORENE - SUMMARISK OVERSIKT OG KORRIGERTE FORDELINGSTALL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
20/273-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
KONTAKTMØTE 25.11. 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
20/412-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DØNNA KOMMUNE - KORONATILTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
20/752-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - MIDLERTIDIG STILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
17/898-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordfjeldske Kontroll AS
Dokbesk:
RAPPORT VEDR. SALGS- OG SKJENKE OG RØYKEKONTROLLER SAMT VEKT PÅ CORONA RELATERTE OBSERVASJONER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
20/59-715
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
postmottak@helgelandssykehuset.no
Dokbesk:
HELGELANDSSYKEHUSET HF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
17/670-80
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
E-POST FRA FORELDER MED ØNSKE OM TILBAKEMELDING OG DOKUMENTASJON PÅ OMSORGSBEHOV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
17/670-81
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - E-POST FRA FORELDER MEDD ØNSKE OM TILBAKEMELDING OG DOKUMENTASJON PÅ OMSORGSBEHOV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
17/705-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Herøy kommune
Dokbesk:
HØRING - LOKAL FORSKRIFT OM FARVANNSAVGIFT I HERØY KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
18/738-28
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Ytre Helgeland lensmannsdistrikt
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - FORLIKSRÅDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
20/4-167
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
20/6106-1 NY BOLIGSOSIAL LOV - HØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
20/59-716
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Rune Ånes
Dokbesk:
KARTLEGGING INNKJØP OG LAGER AV SMITTEVERNUTSTYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
18/56-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
DØNNA SOM EGEN KOMMUNE, STYRINGSGRUPPEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
19/71-67
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Sissel Eide Knutsen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
UTBETALING HOLDNINGSSKAPENDE TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER - REFLEKSDAGEN 2020, DVO OG FLYKTNINGTJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
18/699-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Lill Tove Abs
Dokbesk:
MIN LØNN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
20/665-3
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
FORELØPIG SVAR - PURRING - TILSYNSSAK - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
20/665-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ØNSKE OM UTSKRIVFT VEDRØRENDE HENDENDELSE VIA LEGEVAKTSTELEFON 20.9.2020 FMN: SAKSNUMMER 2020/6459
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
20/4-168
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
OM CRPD - FN'S KONVENSJON OM RETTIGHETENE FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
18/932-30
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna barnehage v/Eva Solfjeld
Dokbesk:
HANDLINGSPLAN OG EVALUERING AV HMS - DØNNA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
17/186-47
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Liv-Anija Sande Koivunen
Dokbesk:
ETABLERING AV NAMSFOGDEN I NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
19/420-19
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Steinar Mikal Johansen
Dokbesk:
KLAGE FYLKESMANNEN I NORDLAND GNR. 37/6 STEINAR JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
20/4-169
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Postmottak Miljødirektoratet
Dokbesk:
HØRING AV FORSLAG OM FORSKRIFT OM JAKT, FELLING, FANGST OG FISKE I STATSALLMENNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
02.12.2020
Saksnr:
18/843-19
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM GRATIS SKOLESKYSS - SKOLEÅRET 2018, 2019 OG 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut