toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-02-03

Postliste for 03.02.2020

Datert:
03.02.2020
Regdato:
03.02.2020
Saksnr:
17/587-73
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Lisbet Gavin
Dokbesk:
SIGNERT AVTALE I RETUR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2020
Regdato:
03.02.2020
Saksnr:
20/59-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
FW: RUTINER FOR VARSLING OG HÅNDTERING AV PASSASJERER MED MISTENKT CORONAVIRUS PÅ FLY OG FLYPLASSSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2020
Regdato:
03.02.2020
Saksnr:
20/59-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
FW: INHENTING AV KOMMUNALE SMITTEVERNPLANER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2020
Regdato:
03.02.2020
Saksnr:
17/564-33
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Helgeland Kraft DLE
Dokbesk:
MOTTAKER AV ORIGINAL : SAK 86999, UTBEDRING FORETATT.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2020
Regdato:
03.02.2020
Saksnr:
17/170-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM STIPEND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
03.02.2020
Saksnr:
17/1083-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2020
Regdato:
03.02.2020
Saksnr:
17/690-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ENDRING AV DATO FOR FORHØYET UFØREPENSJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
03.02.2020
Saksnr:
19/541-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Mon v/ Harald Wiggo Erdal
Dokbesk:
VS: INTERREGPROSJEKT ARKTISK MATAKADEMI FORPROSJEKT - DELTAKELSE OG MEDFINANSIERING.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
03.02.2020
Saksnr:
19/541-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Mon v/ Harald Wiggo Erdal
Dokbesk:
VS: ÄRENDEBESLUT: ARKTISK MATAKADEMI I MIDTSKANDIA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
03.02.2020
Saksnr:
19/541-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Mon v/ Harald Wiggo Erdal
Dokbesk:
VS: INTERREGPROSJEKT ARKTISK MATAKADEMI, FORPROSJEKT - DELTAKELSE OG MEDFINANSIERING FRA GJENSTÅENDE BYREGMIDLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
03.02.2020
Saksnr:
19/541-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Mon v/ Harald Wiggo Erdal
Dokbesk:
VS: BESLUT....
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
03.02.2020
Saksnr:
19/541-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Mon v/ Harald Wiggo Erdal
Dokbesk:
VS: SØKNAD SENDT - GASTRONOMISK KOMPETANSESENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
03.02.2020
Saksnr:
19/541-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Mon v/ Harald Wiggo Erdal
Dokbesk:
VS: SØKNAD SENDT - GASTRONOMISK KOMPETANSESENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2020
Regdato:
03.02.2020
Saksnr:
19/89-35
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Dønna Asvo
Dokbesk:
OVERFAKTURERT I 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2020
Regdato:
03.02.2020
Saksnr:
20/61-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Avsender:
Dønna Jeger-, Fiske- og Friluftsforening
Dokbesk:
TILTAK I 100 METERS FELTET GNR.41/2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2020
Regdato:
03.02.2020
Saksnr:
17/1401-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Ken Anfindsen
Dokbesk:
VS: REFERAT FRA MØTE I SU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2020
Regdato:
03.02.2020
Saksnr:
20/47-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
mathias.nor@coop.no
Dokbesk:
OMSETNINGSOPPGAVER RINGNES OG COOP 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2020
Regdato:
03.02.2020
Saksnr:
19/394-53
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Antonsen, Monica
Dokbesk:
MANGLENDE INNSENDELSE AV ÅRSBUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.01.2020
Regdato:
03.02.2020
Saksnr:
20/75-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Rose-Mari Hoffmann
Dokbesk:
VEDR. DIGITAL OPPMÅLING AV EIENDOM GNR 22 BNR 100
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2020
Regdato:
03.02.2020
Saksnr:
20/41-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Finansdepartementet
Dokbesk:
DØNNA KOMMUNE - HØRINGSUTTALELSE HAVBRUKSSKATTEUTVALGET. MELDING OM POLITISK VEDTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS