toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-04-03

Postliste for 03.04.2019

Datert:
27.02.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/15-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Anneli Lyster
Dokbesk:
RAMMETILLATELSE GNR. 34/12 ANNELI LYSTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
17/390-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
INFORMASJON OG OPPFØLGING AV KVALITETSREFORMEN LEVE HELE LIVET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/89-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: PERIODISK OPPGJØR 3/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
18/530-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hans Åkerøy
Dokbesk:
FIBER INTERNETT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/213-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna Omsorgssenter v/Rune Ånes
Dokbesk:
ÅRSMELDING 2018 - DØNNA OMSORGSSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
17/1280-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Leif Steinholt
Dokbesk:
INNSYN POSTLISTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
17/587-48
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Lisbet Gavin
Dokbesk:
19/10106-2 IKAN - INNKALLING TIL REPRESENTANTMØTE 25.04.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
17/1280-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Leif Steinholt
Dokbesk:
SVAR - INNSYNSANMODNING 17/1106-6
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
17/1280-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Leif Steinholt
Dokbesk:
SVAR - INNSYNSANMODNING 17/58-21
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
17/701-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING - LØKTA UNGDOMSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
17/1280-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Leif Steinholt
Dokbesk:
SVAR - INNSYNSANMODNING 18/603-6 OG 7
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
17/1280-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Leif Steinholt
Dokbesk:
SVAR - INNSYNSANMODNING 17/1192-10
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
17/590-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Herøy kommune
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE FOR SHMIL IKS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
18/180-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNVILGELSE AV UFØREPENSJON INNTIL 24 PROSENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
17/587-49
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Lisbet Gavin
Dokbesk:
19/10106-1 REPRESENTANTSKAPSMØTE 25.04. 2019 - SAKSLISTE OG SAKSPAPIRER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/213-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rune Ånes
Dokbesk:
KORRIGERING AV ÅRSMELDING 2018 FRA 3300
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
17/172-33
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/215-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
HØRING AV PLANPROGRAM FOR REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN OG HOVEDUTFORDRINGER FOR NORDLAND OG JAN MAYEN VANNREGION
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/12-38
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/214-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Vefsn kommmune
Dokbesk:
OPPSTARTSMØTEREFERAT - DETALJREGULERING FOR ÅKERVÅGEN NÆRINGSOMRÅDE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
17/58-23
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
HÅNDTERING AV AVVIKSMELDING 26.3.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
18/889-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SV: KRUNHAUGEN 21
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/204-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dønna Omsorgssenter v/Rune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - DØNNA OMSORGSSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/88-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE - LÆRLINGFOM 11.03.19 - TOM11.12.22
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/211-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Odd Thorsvik
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM DELING - 6 NAUSTTOMTER OG BYGGING AV # NAUST GNR 11/32 - ODD TORSVIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
03.04.2019
Saksnr:
19/82-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Solfjellsjøen lokalutvalg v/Leonid Rødsten, Sør-Dønna lokalutvalg v/Magne Edvardsen, Skaga lokalutvalg v/Jostein Skaga, Glein lokalutvalg v/Rolf Bergh, Stavseng lokalutvalg v/Alf Bjørnvik, Nord-Dønna lokalutvalg v/Lyder Olsen
Dokbesk:
17. MAI 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS