toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-04-03

Postliste for 03.04.2020

Datert:
02.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
18/236-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
TILSAGN OM TILSKUDD TIL TRUA NATURTYPER 2020 - KYSTLYNGHEI HOHOLMEN-GRIMSØYA OG NATURBEITEMARK NORDVIKA, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
19/99-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
UTDANNINGSDIREKTORATET
Dokbesk:
TILSKUDD TIL MERUTGIFTER KOMMUNENE HAR TIL INNKJØP AV NYE LÆREMIDLER TIL FAGFORNYELSEN HØSTEN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/188-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
REFERAT FRA MØTE YTRE HELGELAND BRANN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/189-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Rolf Stian Nordbjørn
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BÅNDTVANG FOR JAKT MED HUND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/59-306
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Aldersvennlig Norge
Dokbesk:
BREV TIL KOMMUNENE I KORONASITUASJONEN - FRA RÅDET FOR ET ALDERSVENNLIG NORGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/59-307
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
HSYK-Samhandling-postboks
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV FRA HELGELANDSSYKEHUSET DEN 02.04.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
17/1258-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM UTVIDET DELTAKELSE I INTRODUKSJONSORDNINGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/190-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
sha v/Åsmund Rajala Strømnes
Dokbesk:
201776 DK SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN BJØRNSØYA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
17/336-71
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Veronica Aufles
Dokbesk:
PRESSEMELDING FRA HELGELAND KRAFT STRØM AS 03.04.2020 - HISTORISK LAVE STRØMPRISER I VINTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/170-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Eva Solfjeld
Dokbesk:
ÅRSMELDING 2019 - DØNNA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/191-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PLASS I SFO FOR-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
19/412-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dønna omsorgssenter v/ Rune
Dokbesk:
TIL ANSATTE I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/129-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dønna omsorgssenter v/ Rune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - FERIELOVENS § 6 FERIEFASTSETTING, ENDRING OG ERSTATNNG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/192-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - TILKALLINGSVIKAR 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/193-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - TILKALLINGSVIKAR 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
18/699-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - STILLINGSBESKRIVELSE FOR FUNG. AVDELINGSLEDER LILL TOVE VANG ABS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
18/699-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
STILLINGSBESKRIVELSE FOR HELSESEKRETÆR MED AVDELINGS LEDERANSVAR - DØNNA LEGEKONTOR LILL TOVE VANG ABS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/194-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PEDAGOGISK RAPPORT - SKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/130-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
HENVISNING TIL PP-TJENESTEN -ELEV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/59-310
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Dokbesk:
VEDR. 20-03167-6 - VEILEDNING OM MIDLERTIDIG FORSKRIFT SOM FØLGE AV KORONAUTBRUDDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/189-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
espen andreassen
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BÅNDTVANG FOR JAKT MED HUND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/59-309
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Thevarajah Ramalingam
Dokbesk:
COVID-19 – ORIENTERING OM HELSEDIREKTORATETS VEILEDNING OG ANBEFALINGER OM IDRETTSAKTIVITET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
18/26-49
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
BYGGHERREOMBUD OG SHA-KOORDINATOT - RENOVERING AV KAI LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
18/26-50
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
BYGGHERREOMBUD OG SHA-KOORDINATOT - RENOVERING AV KAI LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/166-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Hans Nymo
Dokbesk:
SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSENDRING, 36/26
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
17/854-20
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
UTFORDRINGER MELLOM LANDBRUK OG REINDRIFT - OPPFORDRING TIL FYLKESMANNEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/4-42
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Distribusjonsoppdrag
Dokbesk:
HØRING FRA KMD - FORSLAG TIL ENDRING I PLAN OG BYGNINGSLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
17/594-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak@fd.dep.no
Dokbesk:
SAKSDOKUMENT FRA FORSVARSDEPARTEMENTET - KOPI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/170-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Knut E Mathisen
Dokbesk:
ÅRSMELDING 2019 DØNNA VOKSENOPPLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
17/854-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
UTFORDRINGER MELLOM LANDBRUK OG REINDRIFT - OPPFORDRING TIL FYLKESMANNEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/59-312
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tom Mørkved
Dokbesk:
UKENTLIG RAPPORTERING OG PÅSKEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
19/99-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Stig Lodve Janbu
Dokbesk:
TILSKUDD TIL MERUTGIFTER KOMMUNENE HAR TIL INNKJØP AV NYE LÆREMIDLER TIL FAGFORNYELSEN HØSTEN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
19/71-57
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Bremtun@tryggtrafikk.no
Dokbesk:
TRYGG TRAFIKKS LANDSMØTE 2020 - SAKSDOKUMENTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/59-313
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Barnevernet v/Norma Hagen, Helsesøster Ida Opland Aaker, Psykiatrisk sykepleier Silje Sandstrak, Ruskoordinator Kirsti Aasvik Johansen, Odd Arne Parelius, Ken Anfindsen, Knut Mathisen, Eva Solfjeld, Nord-Dønna montessoriskole
Dokbesk:
SAMARBEIDSMØTE - HJELPETJENESTE SKOLE-BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/59-314
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
HSYK-Samhandling-postboks
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV FRA HELGELANDSSYKEHUSET DEN 03.04.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
03.04.2020
Saksnr:
20/59-315
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nersund, Heine Larsen
Dokbesk:
BREV TIL KOMMUNENE FRA TINGRETTENE PÅ HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS