toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-05-03

Postliste for 03.05.2019

Datert:
02.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
17/616-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Dokbesk:
DOKUMENT 16/76690-51 UTTALELSE - FORSLAG KYSTPLAN HELGELAND, KOMMUNEDELPLAN FOR DELER AV SJØAREAL I DØNNA KOMMUNE SENDT FRA STATENS VEGVESEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/320-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 921841922
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/320-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 921841922
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/321-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 969226510
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/319-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 969303795
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/82-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
17.MAI ARRANGEMENT 2019 - AVTALE DØNNA IL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
17/592-51
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Hilde B. Åkerøy
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PLASS I SFO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/82-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
17.MAI ARRANGEMENT 2019 - AVTALE DØNNA JFFF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/130-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Atle Hansen
Dokbesk:
SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD/ENDRING AV VALD - ELG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/329-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Ole Martin Skaga
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD GNR.31/1 OLE MARTIN SKAGA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
17/1240-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Anita Maria Götz Sundbye
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
17/477-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Barne-,ungdoms-og familiedirektoratet
Dokbesk:
HALVÅRSRAPPORT BARNEVERN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/220-33
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Lars Åkerøy
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SKADEFELLING AV GRÅGÅS 2019 LARS ÅKERØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/220-35
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Erlend Bye
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SKADEFELLING AV GRÅGÅS 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/330-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune v/Mette Anfindsen
Dokbesk:
FORESPØRSLER NÆRINGSLIV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/330-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Helgeland Sparebank v/Roar Myrstad
Dokbesk:
KRAFTTAK FOR MILJØET - ET SPLEISELAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/330-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Sparebank 1 Nord-Norge
Dokbesk:
VEDR. SØKNAD OM STØTTE FRA SAMFUNNSLØFTET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/330-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna Havfiske v/Jonny Berfjord
Dokbesk:
SVAR ANGÅENDE KRAFTTAK MOT FORSØPLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/330-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Spar Dønna
Dokbesk:
SVAR PÅ FORESPØRSEL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/330-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Kristian Johnsen
Dokbesk:
SVAR PÅ FORESPØRSEL ANG. KRAFTTAK FOR MILJØET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/330-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
SPØRSMÅL VEDR. KRAFTTAK MOT FORSØPLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/4-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
19/2116-1 HØRINGSBREV - FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG BURETTSLAGSLOVA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
18/938-3
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/331-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
RF13.50
Dokbesk:
RF13.50 - AUTOMATISK EPOST TIL ARKIV 2019-0006
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
03.05.2019
Saksnr:
19/331-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
RF13.50
Dokbesk:
RF13.50 - AUTOMATISK KVITTERING PÅ INNSENDT SØKNAD 2019-0006
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS