toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-06-03

Postliste for 03.06.2019

Datert:
31.05.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
19/329-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE: SØKNAD OM SMIL-TILSKUDD, GNR. 31 BNR. 1, DØNNA KOMMUNE.HYDROTEKNISK TILTAK AVLØP LANGÅSMYRO.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
19/318-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE: SØKNAD OM SMIL-TILSKUDD. INNGJERDING AV BEITE, GNR. 10 BNR 3 STAVSENG GÅRD, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
19/320-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE: SØKNAD OM SMIL-TILSKUDD, GNR 36 BNR 3 HØLJHAUGEN, DØNNA KOMMUNE TILSKUDD TIL HOGST,GJERDING,GJØDSL ING.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
19/320-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE: SØKNAD OM SMIL-TILSKUDD, GNR 36 BNR 3, DØNNA KOMMUNE. SØKNAD OM TILSKUDD TIL HOGST OG GJERDING.AN NSKJÆRET.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
19/321-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE: SØKNAD OM SMIL-TILSKUDD, GNR 51 BNR 9 ENDRE ØSTBØ , SAUFØRINGSBÅT PÅ SØR-DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.06.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
18/17-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMLEDE JOURNALPOSTER (REF=189049)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.06.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
18/17-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMLEDE JOURNALPOSTER (REF=241287)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.06.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
18/778-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Roger Lorentzen
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING - SJARKENFESTIVALEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
17/181-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
18/542-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Kirsten Toft
Dokbesk:
UTKAST TIL SAMARBEIDSAVTALE OM SPESIALISTUTDANNING AV LEGER, MED VEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.06.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
19/213-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
ORDFØRERS ÅRMSELDING 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
17/90-18
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.05.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
19/364-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Heidi Ellin Vold Lorentzen
Dokbesk:
SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL HEIDI VOLD LORENTZEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
19/76-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Motor Forum AS Fredrikstad
Dokbesk:
KJØPEKONTRAKT - NÆRINGSKJØP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.05.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
19/404-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Unn Hennie Hanssen
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV. GNR. 11/2 UNN HENNIE HANSSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
17/670-17
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
UTVIDET VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2018-2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
17/549-44
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
UTBETALINGSBREV - TURSKILTPROSJEKT 2016, DØNNA - SKILTING OG MERKING AV TURLØYPER I DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
17/521-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
'tilskudd@helsedir.no'
Dokbesk:
SAK 11/7551 - TILSKUDD TIL DAGAKTIVITETSPLASSER. ER TILSKUDDET DOBBELTBETALT?
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.05.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
19/405-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - VIKAR LEGESEKRETÆR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
19/406-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Odd Thorsvik
Dokbesk:
SØKNAD OM BRUKSENDRING- GNR 11/32 ODD THORSVIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
17/105-43
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV TILSYNSRAPPORT - KOMMUNAL BEREDSKAPSPLIKT - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.06.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
19/384-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD BARNEHAGELÆRER I DØNNA BARNEHAGE - 100% VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
19/56-19
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Helgelandssykehuset
Dokbesk:
UTREDNINGSALTERNATIV OG LOKALISERINGSINNSPILL TIL SAMFUNNSANALYSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2019
Regdato:
03.06.2019
Saksnr:
19/103-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Sissel Hesjedal, Yngve Skei, Karsten Vang, Stina Hermansen, Tove Kielland Alfheim
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - BJØRNSMARTNAN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS