Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. mai kl. 12:26

Ny nettside

For tiden arbeider vi med oppføringen av nye nettsider, vi beklager de ulempene dette medfører

Les mer clear

Postliste for 2020-06-03

Postliste for 03.06.2020

Datert:
20.05.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
17/181-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2020/2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
17/323-26
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2020/2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
17/1106-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2020/2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
17/680-40
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2020/2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.05.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
17/592-71
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Asle Hanssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV PLASS I SFO-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.05.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
17/323-27
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT I SPESIALUNDERVISNING -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
17/1192-21
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT I SPESIALUNDERVISNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.05.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
17/578-15
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT I SPESIALUNDERVISNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
17/680-41
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT I SPESIALUNDERVISNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.05.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
17/681-18
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT I SPESIALUNDERVISNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
20/383-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Linda Skartun
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV. GNR.11/361 LINDA SKARTUN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.05.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
18/341-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
18/561-49
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Sarpsborg kommune
Dokbesk:
INVITASJON TIL DIGITALT MØTE FOR PERSONVERNOMBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
17/564-48
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Geir Arne Nilsen
Dokbesk:
SAK 89551 - VEDTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
20/59-483
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
FYLKESMANNEN I NORDLAND - SITUASJONSRAPPORT NR. 16 - UTBRUDD AV KORONAVIRUS I KINA (02.06.2020 - 09:31)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
17/321-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hilde Rafaelsen
Dokbesk:
MØTEREFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
19/459-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
PROGRAM FOR FOLKEHELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
19/459-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune v/ Ronny Olsen
Dokbesk:
PROGRAM FOR FOLKEHELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
20/129-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - NEDSKJÆRING RÅDMANN STAB
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
20/384-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
John Erik Skjellnes Johansen
Dokbesk:
SVAR PÅ SØKNAD OM REDUKSJON I VANNAVGIFTEN GNR 19/1 - JOHN-ERIK S. JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
17/717-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSFRIST FOR SMIL-TILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
19/56-60
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Gunn Eliassen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - TRÆNA KOMMUNE - HELGELANDSSYKEHUSET 2025
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.05.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
17/1106-14
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT I SPESIALUNDERVISNING -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.05.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
20/387-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Sven Erik Abs
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RORBU/SJØHUS M/ KAI GNR 6/73 - SVEN ERIK ABS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
20/312-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Olav Botn
Dokbesk:
SØKNAD OM UTSLIPP OG TILKNYTTING BRAKKERIGG BJØRN WFD - VEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
20/388-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
FLAGGREGLEMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
20/180-36
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Erlend Bye
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKADEFELLING AV GRÅGÅS 2020 ERLEND BYE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
20/18-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Gerardo Poblete
Dokbesk:
KS KONTINGENT FOR 2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
20/4-69
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Ann-Solveig Hansteen
Dokbesk:
NOMINASJON TIL ÅRETS FRIVILLIGHETSKOMMUNE - BREV FRA KS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
17/1280-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Merete Olsen
Dokbesk:
KRAV OM INNSYN - VEDR. EIENDOMMEN GNR. 31 BNR. 19 I SELVIKA I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
18/574-43
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
SELVIKA - FRA ELDORADO TIL KATASTROFEOMRÅDE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.05.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
17/597-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Helgeland Industrier AS
Dokbesk:
INNKALLELSE TIL GENERALFORSAMLING I HELGELAND INDUSTRIER AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
20/180-38
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Lennart Svendsen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKADEFELLING AV GRÅGÅS 2020 LENNART SVENDSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
17/1205-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Hans Leo Dagsvik
Dokbesk:
PLAN FOR HABILITERING OG REHABILITERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
20/93-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Skatteoppkreveren i hald v/ Mona Lillegaard
Dokbesk:
PERIODISK OPPGJØR 5/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
20/391-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
ENDRA NAVN PÅ BFR10, G/B NR 32/2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2020
Regdato:
03.06.2020
Saksnr:
17/1280-23
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Merete Olsen
Dokbesk:
SVAR - KRAV OM INNSYN - VEDR. EIENDOMMEN GNR. 31 BNR. 19 I SELVIKA I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut