toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-07-03

Postliste for 03.07.2019

Datert:
26.06.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
17/178-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
17/465-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
NYTT VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
17/670-20
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM ØKT RESSURS FOR SKOLEÅRET 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
17/642-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
17/29-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2019- 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
18/496-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
SØKNAD OM FRADELING - NAUSTTOMT TIL GNR. 12/19 GNR. 12/5
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
18/542-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
no-reply@helsedirektoratet.no
Dokbesk:
DOKUMENT 19/15054-3 INNVILGER TILSKUDD TIL STABILISERING I LEGETJENESTEN OVER STATSBUDSJETTET 2019 KAPITEL 762, POST 63 SENDT FRA HELSEDIREKTORATET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
18/705-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Kari Tverå
Dokbesk:
VS: SAK 16/464
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
17/1162-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ENDT VIDEREUTDANNING UNIVERSITETET I SØR-ØST NORGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
19/4-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Fosby Geir
Dokbesk:
HØRING FRA KULTURDEPARTEMENTET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
19/89-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: FORSIDE PERIODISK OPPGJØR MND 4/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
19/4-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Sæther Åshild
Dokbesk:
19/1497 HØRING - REVISJON AV EU-DIREKTIV 2009/33 OM OFFENTLIGE INNKJØP AV MILJØVENNLIGE KJØRETØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
19/4-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Fosby Geir
Dokbesk:
HØRINGSUTSENDELSE FRA KMD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
19/71-36
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Fisktjønmo Silje
Dokbesk:
NFTU PROTOKOLL 2-19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
19/452-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Odd Thorsvik
Dokbesk:
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
18/536-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
andreas.bornick@valg.no
Dokbesk:
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - BEHANDLING AV STEMMEGIVNINGER FRA VELGERE MED ADRESSESPERRE KODE 6 ELLER KODE 7 I FOLKEREGISTERET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
19/331-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
kastrup@online.no
Dokbesk:
STØTTE TIL UTVIKLING AV PILEGRIMSVANDRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
18/542-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Kirsten Mostad Pedersen
Dokbesk:
TILSKUDD TIL REKRUTTERING AV FASTLEGER - SPØRSMÅL OMALIS STILLINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
17/730-19
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
HUSLEIEKONTRAKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
19/12-68
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV LISENS - PRIVATPERSON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
19/12-69
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILSTANDSRAPPORT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
19/12-70
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILSTANDSRAPPORT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
19/13-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Stina Helen Hermansen
Dokbesk:
AVTALE OM BEKJEMPELSE AV FREMMEDE SKADELIGE PLANTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
17/1357-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE - MIDLERTIDIG TILSETTING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
17/1010-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE - 100% FAST STILLING SOM LÆRER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
19/453-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Dønna Rorbuer Bøteriet AS
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.3/38 - DØNNA RORBUER BØTERIET AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
18/943-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
NOTAT - FORSLAG TIL MINNELIG ORDNING MELLOM DØNNA KOMMUNE OG HATTFJELLDAL KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.06.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
18/601-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV TO STILLINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
19/416-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD RENHOLDER LØKTA OPPVEKSTSENTER - 40 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.07.2019
Regdato:
03.07.2019
Saksnr:
19/26-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Sør-Dønna lokalutvalg
Dokbesk:
SVAR - ETTERLYSING AV SVAR PÅ HENVENDELSER.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS