toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-10-03

Postliste for 03.10.2019

Datert:
03.10.2019
Regdato:
03.10.2019
Saksnr:
19/574-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Ken Anfindsen, Odd Arne Parelius, PPT v/Berit Opland, Hilde Bentzen, Solveig Åse Pettersen Høydahl, Tom-Kenneth Johansen, RKK v/Anne C. Andersen
Dokbesk:
REFERAT UTVIKLINGSNETTVERK SKOLE 30.9.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2019
Regdato:
03.10.2019
Saksnr:
17/616-42
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
Fylkesmannen I Nordland, Nordland Fylkeskommune, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet Region Nord, NVE, Kystverket, Nordland Fylkes Fiskarlag, MIDT-HELGELAND FISKARLAG, Riksantikvaren Nord, Sjømat Norge, Nord, Indre Helgeland Regionråd, Helgeland Regionråd, Sør-Helgeland Regionråd, Avinor, Direktoratet for mineralutvinning, NTNU - Vitenskapsmuseet, Opplysningsvesenets Fond, Røssåga/Toven reinbeitedistrikt, Røssåga siida v/Helge Anti, Statens vegvesen Region Nord
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - KYSTPLAN HELGELAND, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2019
Regdato:
03.10.2019
Saksnr:
19/575-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Ben Vang Johansen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - GARASJE GNR 28/54 - BEN JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2019
Regdato:
03.10.2019
Saksnr:
19/554-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SKATT OG ARBEIDSGIVERAVG.-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2019
Regdato:
03.10.2019
Saksnr:
19/554-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE LØNN 2019 -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2019
Regdato:
03.10.2019
Saksnr:
19/56-33
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Myrvang Merethe
Dokbesk:
INVITASJON TIL ARBEIDSMØTE 2 - SAMFUNNSANALYSE HELGELANDSSYKEHUSET 2025
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2019
Regdato:
03.10.2019
Saksnr:
17/103-33
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDLEGG TIL SAK 17/103 -32
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2019
Regdato:
03.10.2019
Saksnr:
18/561-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
NETTKURS I FAGSYSTEMET GRUNNFORURENSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2019
Regdato:
03.10.2019
Saksnr:
17/616-43
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
SVAR - STATUS I KOMMUNEN FOR AREALPLANLEGGING I SJØ
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2019
Regdato:
03.10.2019
Saksnr:
18/733-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
VS: INVITASJON PLAN- OG KLIMANETTVERKSMØTE MIDT-HELGELAND FREDAG 27. SEPTEMBER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2019
Regdato:
03.10.2019
Saksnr:
17/562-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Elisabeth Pedersen
Dokbesk:
VS: INNSPILL TIL KARTLEGGING AV VIKTIGE NATURTYPER I NORDLAND- DØNNA (2019/4254)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2019
Regdato:
03.10.2019
Saksnr:
18/526-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Gerd Jorunn Bugge
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN GERD JORUNN BUGGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2019
Regdato:
03.10.2019
Saksnr:
18/829-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - KRAV OM DELING AV INTEGRERINGSTILSKUDD FOR 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS