Postliste for 2020-11-03

Postliste for 03.11.2020

Datert:
03.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/93-30
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Skatteetaten
Dokbesk:
STYRINGSRAPPORT TIL SKATTEKREDITOR FOR PERIODE 2020/10 SENDT 03.11.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/59-659
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Hilde Fjellet
Avsender:
Borge, Markus Setså
Dokbesk:
TILSKUDD TIL DIGITALE LÆREMIDLER, INFRASTRUKTUR, UTSTYR OG KOMPETANSE KNYTTET TIL HJEMMEUNDERVISNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/680-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
14/61 - SØKNAD OM DELING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
19/401-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Svein Gunnar Sivertsen
Dokbesk:
36-2, 3, 4, 5 OG 45 - KRAV OM SAMMENSLÅING - PRIORITETSKOLISJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/610-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Skatteetaten
Dokbesk:
STYRINGSRAPPORT TIL SKATTEKREDITOR FOR PERIODE 2020/10 SENDT 03.11.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/610-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Skatteetaten
Dokbesk:
STYRINGSRAPPORT TIL SKATTEKREDITOR FOR PERIODE 2020/10 SENDT 03.11.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/610-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Skatteetaten
Dokbesk:
STYRINGSRAPPORT TIL SKATTEKREDITOR FOR PERIODE 2020/10 SENDT 03.11.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/610-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Skatteetaten
Dokbesk:
STYRINGSRAPPORT TIL SKATTEKREDITOR FOR PERIODE 2020/10 SENDT 03.11.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/610-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Skatteetaten
Dokbesk:
STYRINGSRAPPORT TIL SKATTEKREDITOR FOR PERIODE 2020/10 SENDT 03.11.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
17/172-69
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/4-151
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Humerfelt, Linn Murem
Dokbesk:
HØRING - AVGIFT PÅ PRODUKSJON AV FISK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/59-660
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
FYLKESMANNEN I NORDLAND - SITUASJONSRAPPORT NR. 29 - UTBRUDD AV KORONAVIRUS I KINA (02.11.2020 - 12:04)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/4-152
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
20/3779-3 MELD. ST. 30 (2019 - 2020) EN INNOVATIV OFFENTLIG SEKTOR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/549-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Bjørn Erik Haga
Dokbesk:
RE: SV: FRADELING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
17/321-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hilde Rafaelsen
Dokbesk:
MØTEREFERAT FRA STYRINGSGRUPPEMØTER OG DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DIGITALE HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/670-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
H, SP og SV
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I KOMMUNESTYRE DEN 03.11.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/670-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
AP v/ Sissel Hesjedal
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I KOMMUNESTYRE DEN 03.11.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/670-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
AP v/ John-Erik S Johansen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I KOMMUNESTYRE DEN 03.11.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/358-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Alstahaug Kommune Sentraladministrasjon
Dokbesk:
NYTT FINANSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/668-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
SE-KON
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
19/561-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Stein Oskar Mathisen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
19/112-43
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
SE-KON
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - VINTERVEDLIKEHOLD KOMMUNALE VEIER 2019-2023
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.08.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/195-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
SINTEF Norlab AS
Dokbesk:
PRØVINGSRAPPORT P2008666 FRA SINTEF NORLAB AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.09.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/195-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
SINTEF Norlab AS
Dokbesk:
PRØVINGSRAPPORT P2009208 FRA SINTEF NORLAB AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.10.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/195-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
SINTEF Norlab AS
Dokbesk:
PRØVINGSRAPPORT P2010357 FRA SINTEF NORLAB AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.10.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/195-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
SINTEF Norlab AS
Dokbesk:
PRØVINGSRAPPORT P2010480 FRA SINTEF NORLAB AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2020
Regdato:
03.11.2020
Saksnr:
20/195-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
SINTEF Norlab AS
Dokbesk:
PRØVINGSRAPPORT P2010877 FRA SINTEF NORLAB AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
3. november 2020 Gerd-Solveig Bastesen
Tips en venn  Skriv ut