Postliste for 2020-12-03

Postliste for 03.12.2020

Datert:
02.12.2020
Regdato:
03.12.2020
Saksnr:
19/631-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
RKK Ytre Helgeland v/ Hanne F. Kristoffersen
Dokbesk:
STYREMØTE 9.12.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
03.12.2020
Saksnr:
20/4-170
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Oppegaard Martin Hill
Dokbesk:
20/4776 ORIENTERING OM FORHOLDET MELLOM DEN NORSKE KIRKE LOKALT OG KOMMUNEN ETTER NY TROSSAMFUNNSLOV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2020
Regdato:
03.12.2020
Saksnr:
20/4-171
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Postmottak Miljødirektoratet
Dokbesk:
HØRING AV FORSLAG OM FORSKRIFT OM JAKT, FELLING, FANGST OG FISKE I STATSALLMENNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2020
Regdato:
03.12.2020
Saksnr:
17/47-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPFØLGINGSPLAN -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2020
Regdato:
03.12.2020
Saksnr:
17/1196-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VARSEL TIL ARBEIDSGIVER OM AVVIKLING AV FORELDREPERMISJON -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2020
Regdato:
03.12.2020
Saksnr:
20/96-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nohr Trine
Dokbesk:
PLANPROSESS NY HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR 2020 - 2032 - HENVENDELSE FRA DØNNA PENSJONISTFORENING OM MEDVIRKNING ETTER PLA N- OG BYGNINGSLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2020
Regdato:
03.12.2020
Saksnr:
20/753-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
VEDRØRENDE FØRSESPØRSEL OM PARKERING LANGS FV. 7290, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2020
Regdato:
03.12.2020
Saksnr:
20/59-717
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
vaksine
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV NR. 5 TIL UTSENDELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2020
Regdato:
03.12.2020
Saksnr:
20/93-33
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Heidi Mathisen
Dokbesk:
UNDERTEGNET GJELDSBREV - KLP FASTRENTELÅN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
3. desember 2020 Gerd-Solveig Bastesen
Tips en venn  Skriv ut