toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-02-04

Postliste for 04.02.2019

Datert:
29.01.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
19/5-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Helga Kjellevold, Yngve Skei, Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
OPPFØLGING BUDSJETTVEDTAK 2019 OPPSIGELSE HELGELAND MUSEUM - MØTE FORENINGEN NORDVIK GAMLE HANDELSSTED 29.1.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
19/75-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
HANDLINGSPLAN MOT FREMMEDE SKADELIGE ARTER OG BROSJYRE OM HAGERØMLINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
18/754-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Jarle Mikalsen
Dokbesk:
SV: STØTTE TIL KOMPETANSEHEVING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
18/942-50
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Harry Bernhardsen
Dokbesk:
VS: FELLINGS RAPPORT RÅDYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
18/513-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VS: SKATTESEDDEL 2018, VANDVE, FAMILIEHYTTE 120 BREIDABLIKK 13.PDF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
18/942-51
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Joanna Engesvik
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2018 - RÅDYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
18/942-52
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Hjorteviltregisteret
Dokbesk:
RAPPORTER TIL SSB - RÅDYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
18/942-53
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Hjorteviltregisteret
Dokbesk:
RAPPORTER TIL SSB - ELG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
18/942-54
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Tom Giertsen
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2018 - RÅDYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
17/1336-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Alstahaug kommune
Dokbesk:
AVTALE OM FELLESENHET FOR ØKONOMIFUNKSJONER OG SKATTEINNKREVING - DØNNA, HERØY OG LEIRFJORD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
17/1336-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Alstahaug kommune
Dokbesk:
AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNEN ØKONOMI- OG SKATTEINNKREVING - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
17/1336-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Alstahaug kommune
Dokbesk:
AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNEN ØKONOMI- OG SKATTEINNKREVING - HERØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
17/1336-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Alstahaug kommune
Dokbesk:
AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNEN ØKONOMI- OG SKATTEINNKREVING - LEIRFJORD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
17/1257-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVTALE OM ARBEIDSTRENING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
18/5-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Matrikkelhjelp - Kartverket
Dokbesk:
SV: 54/19 - BESTILLING AV OMNUMMERERING OVER KOMMUNEGRENSE FRA 1827 DØNNA TIL 1818 HERØY CRM:0092000326
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
17/454-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Utdanningsforbundet v/Asle Hanssen, Fagforbundet v/Marita Johansen, SL v/Linda Aasvik, Sykepleierforbundet v/Judith Waade, Pål Bleka, Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
REVIDERT REFERAT KONTAKTMØTE 30.1.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
18/689-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Avsender:
Løkta oppvekstsenter
Dokbesk:
FRA FAU - MED SVAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.01.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
19/74-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Ringnes AS
Dokbesk:
OMSETNINGSOPPGAVE 2018 - COOP MARKED
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
18/942-55
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
paalandr@gmail.com
Dokbesk:
FELLINGSRAPPORT 2018 - RÅDYR - PÅL ANDREASSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
17/468-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
KOMMUNEVISE BELASTNINGSFULLMAKTER OG FORVENTNINGER TIL KOMMUNENES FORVALTNING PÅ LANDBRUKS- OG REINDRIFTSOMRÅDET I 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
17/1288-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Kjell Arne Hermansen
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON I REGULERINGSPLANENS AREALFORMÅL GNR 33/12 - TORILD JOHANSEN OG KJELL ARNE HERMANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
18/686-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Dønna kommune
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FRADELING AV TOMT GNR 4/1 - TROND ALBRIGTSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
19/55-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Dønna IL v/ Tore Westin
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE OPP SKILØYPE MED SNØSCOOTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
18/573-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Gerd Asta Olfot
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM DELING GNR 38/6 TILLEGG TIL 38/7 GERD ASTA OLFOT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
17/1258-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVTALE OM ARBEIDSTRENING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
19/28-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE PROSJEKTLEDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
19/28-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE PROSJEKTLEDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
19/28-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE PROSJEKTLEDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2019
Regdato:
04.02.2019
Saksnr:
19/49-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD VERNEPLEIER 50% VIKARIAT - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS