toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-02-04

Postliste for 04.02.2020

Datert:
31.01.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
20/67-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Avsender:
Inge Holand
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ TILTAK I HUNDREMETERSBELTET GNR 39/11
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
20/67-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Avsender:
Inge Holand
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ TILTAK I HUNDREMETERSBELTET GNR 39/11
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
20/80-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
AVFALLSPLAN I HAVN MANGLER I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
20/41-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
regjeringen.no - Finansdepartementet
Dokbesk:
KVITTERING PÅ INNSENDT HØRINGSSVAR PÅ DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
17/37-88
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
ETTERLYSING AV REGNSKAP PÅ FASTSATT SKJEMA FOR UTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL BJØRNSØYA TRIMPARK - JEKTLIA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
19/60-16
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Utdanningsforbundet Dønna
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMPETANSEPLAN SKOLE - HANDLINGSPLAN 2020-2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
17/671-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Tor-Åge Holand
Dokbesk:
HØRING - NY AVFALLSFORSKRIFT I KOMMUNEN(E)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
19/66-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
EVALUERING AV TILLITSVALGTORDNINGEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
20/81-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
Dag Ole Aanderbakk
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - RIVING AV ELDRE KONDEMNERT BOLIGHUS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
20/43-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Preben Andre Lorentsen Rauø
Dokbesk:
SVAR PÅ SØKNAD OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN GNR 31/103
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
19/630-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
UTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 1 FOR 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
20/76-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - FOLKEHELSEKOORDINATOR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
20/77-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - SAKSBEHANDLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
20/78-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - BOLIGFORVALTER - 25 %
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
20/70-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Yngve Skei
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I ADMINISTRASJONSUTVALG DEN 04.02.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
20/79-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - FLYKTNINGEKONSULENT/MILJØARBEIDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
18/948-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
20/44-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Preben Andre Lorentsen Rauø
Dokbesk:
SVAR PÅ SØKNAD OM TILKNYTNING TIL VANNVERKET GNR 31/103
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
19/707-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Ko Teknikk AS
Dokbesk:
IGANGSETTINGSTILLATELSE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK- TILBYGG BRANNSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
17/535-19
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV STØTTEKONTAKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
20/71-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Beathe Vang Johansen
Dokbesk:
SVAR - BOLIG IFB KANSELLERINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
17/513-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut Mathisen
Avsender:
biztalk@imdi.no
Dokbesk:
UTBETALINGSBREV FOR NORSKTILSKUDD UTBETALT 03.02.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2020
Regdato:
04.02.2020
Saksnr:
19/741-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Oddrun Fanny Wik Alfheim
Dokbesk:
KLAGE VEDR. EIENDOM 11/37/0/0/64
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS