toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-04-04

Postliste for 04.04.2019

Datert:
02.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/211-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Odd Thorsvik
Dokbesk:
SØKNAD OM DELING - 6 NAUSTTOMTER GNR 11/32 - ODD TORSVIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/79-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tim Christian Tomkins-Moseng
Dokbesk:
PLANSTATUS OG PLANVEILEDNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/218-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TIL UTTALELSE - SØKNAD OM ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING OG ETABLERING AV FARVANNSSKILT - LAUVØYSUNDET - DØNNA KOMMUNE - NO RDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/218-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TIL UTTALELSE - SØKNAD OM ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING - GRINDNESSUNDER - VANDVE - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/218-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TIL UTTALELSE - SØKNAD OM ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING PÅ EKSISTERENDE LUFTSPENN - VANDVE - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLK E
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/41-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Arbeidstilsynet
Dokbesk:
ANGÅENDE TILBAKEMELDING PÅ VEDTAK OM TVANGSMULKT - DØNNA BRANNSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
17/86-189
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Sugumaran Malarvili
Dokbesk:
19/1565-1 HØRING - FORSLAG TIL NY BARNEVERNSLOV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/216-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
UNN v/ June Utnes Høgli
Dokbesk:
ANTIBIOTIKA I SYKEHJEM OG KAD/ØHD: INVITASJON TIL ANTIBIOTIKAINTERVENSJONEN RASK NORDLAND(HELGELAND)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/216-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
GODKJENNING VEDRØRENDE UTHENTING AV ANTIBIOTIKA-SALSSTATISTIKK FOR SYKEHJEM OG KAD-AVDELINGER I NORDLAND FRA APOTEK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/209-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 915885500
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/217-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
HEILE HELGELAND - BLI MED PÅ LAGET?
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
17/86-190
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
19/1835-1 HØRINGSBREV - NYE FORSKRIFTER TIL KOMMUNELOVENS ØKONOMIBESTEMMELSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/40-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK TIL SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 969709767
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/116-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Tjønndal, Walter
Dokbesk:
OPPFØLGING AV KARTLEGGINGEN AV HVORDAN LOVENDRINGEN I EIENDOMSSKATTEGRUNNLAGET FOR VERKER OG BRUK SLÅR UT FOR KOMMUNENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/219-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Ove Arild Alfheim
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK- TILBYGG TIL GARASJE GNR 12/28 - OVE ALFHEIM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/220-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Lennart Svendsen
Dokbesk:
VS: SKADEFELLING AV GÅS.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/218-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TIL UTTALELSE - SØKNAD OM ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING PÅ LUFTSPENN - UTØYSUNDET - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/213-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna barnehage v/ Eva
Dokbesk:
ÅRSMELDING 2018 - DØNNA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2019
Regdato:
04.04.2019
Saksnr:
19/221-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rådmannens stab
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDR. OVERTID OG AVSPASSERING -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS