toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-05-04

Postliste for 04.05.2020

Datert:
20.01.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
19/510-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
'Lars Føsker'
Dokbesk:
MINNER OM EGENERKLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/309-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/310-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 992922613
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
18/243-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - UNDERSØKELSE - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST FOR ***** *****
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
19/578-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
John Erik Skjellnes Johansen
Dokbesk:
VEDRØRENDE UTBETALING AV ETTERGODTGJØRELSE - OPPLYSNINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/307-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Knut Andreassen
Dokbesk:
SØKNAD OM ENDRING AV INNKJØRSEL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.03.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/308-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Knut Andreassen
Dokbesk:
SØKNAD OM ENDRING AV INNKJØRSEL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/197-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Dokbesk:
UTSATT SVARFRIST TIL 7. MAI PÅ NASJONAL KARTLEGGING - SOSIALE TJENESTER UNDER KORONAPANDEMIEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
17/660-15
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
UNNTATT OFFENTLIGHET: PUBLISERING AV NASJONALE KVALITETSINDIKATORER MED OPPDATERTE RESULTATER 07. MAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
19/179-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elin Kristin Johansen
Avsender:
Jenny Helgesen
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV 25%
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
19/427-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Terje Johansen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK -- MAKEBYTTE MED 11/262 GNR 11/273 GNR 11/262 - TERJE JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
19/99-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Dokbesk:
DATABEHANDLERAVTALE OM BRUK AV FEIDE-OPPLYSNINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/130-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
EVENTUELL UTTALELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
17/848-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jektlia Borettslag
Dokbesk:
VARSEL OM FRIST FOR INNLEVERE SAKER TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/124-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
EVENTUELL UTTALELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/309-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE- SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/309-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Post NFK
Dokbesk:
AUTOMATISK SVAR: KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE- SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/117-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVSLUTNINGSBREV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/305-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Tryggve Harry Solfjell
Dokbesk:
SØKNAD OM OPPFØRING HYTTE OG GARASJE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/312-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Olav Botn
Dokbesk:
SØKNAD OM UTSLIPP OG TILKNYTTING BRAKKERIGG BJØRN WFD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/308-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Knut Andreassen
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV INNKJØRSEL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/298-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
joerisk@online.no
Dokbesk:
MØTEROM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/298-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SVAR ANG.MØTEROM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/298-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
joerisk@online.no
Dokbesk:
ANG. MØTEROM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/298-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
MØTEROM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
18/26-53
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna Kommune
Dokbesk:
ANSKAFFELSESPROTOKOLL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/149-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
ANSKAFFELSESPROTOKOLL - OMBYGGING KOMMUNEHUSET - AREAL FOR HELSE OG OMSORG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/86-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Marit Kristine Hagen Edvinsen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - BYGGESØKNAD - OPPSETT AV GARASJE GNR.52/23 MARIT HAGEN EDVINSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
18/192-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
Dønna Frivillighetssentral
Dokbesk:
DØNNA FRIVILLIGSENTRAL - ÅRSBERETNING 2006
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
18/192-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
Dønna Frivillighetssentral
Dokbesk:
DØNNA FRIVILLIGSENTRAL - ÅRSBERETNING 2007
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
18/192-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
Dønna Frivillighetssentral
Dokbesk:
DØNNA FRIVILLIGSENTRAL - ÅRSBERETNING 2009
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/4-54
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak
Dokbesk:
20/1918 HØRING - BRUKEN AV SAKKYNDIGE I FORELDRETVISTSAKER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
18/192-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
Dønna Frivillighetssentral
Dokbesk:
DØNNA FRIVILLIGSENTRAL - ÅRSBERETNING 2008
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
18/192-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
Dønna Frivillighetssentral
Dokbesk:
DØNNA FRIVILLIGSENTRAL - ÅRSBERETNING 2011
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
17/1271-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
KRAV OM REFUSJON AV UTGIFTER TIL SPESIALUNDERVISNING VÅR 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
19/584-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Sølvi Beate Josvanger
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR.36/16 SØLVI JOSVANGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
18/192-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
Dønna Frivillighetssentral
Dokbesk:
DØNNA FRIVILLIGSENTRAL - ÅRSBERETNING 2012
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
18/192-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
Dønna Frivillighetssentral
Dokbesk:
DØNNA FRIVILLIGSENTRAL - ÅRSBERETNING 2013
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
18/192-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
Dønna Frivillighetssentral
Dokbesk:
DØNNA FRIVILLIGSENTRAL - ÅRSBERETNING 2014
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/198-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/198-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/198-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/198-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/198-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/198-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
20/198-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
19/578-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
joerisk@online.no
Dokbesk:
ETTERLØNN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.05.2020
Regdato:
04.05.2020
Saksnr:
19/578-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
joerisk@online.no
Dokbesk:
SVAR - ETTERLØNN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS