toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-06-04

Postliste for 04.06.2019

Datert:
06.02.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/13-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
SØKNAD OM MIDLER TIL KARTLEGGING/BEKJEMPING AV FREMMEDE SKADELIGE PLANTER I NORDLAND 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
18/932-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
mette anfindsen
Dokbesk:
EVALUERING HMS 2018 - TEKNISK DRIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.02.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
18/932-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
mette anfindsen
Dokbesk:
EVALUERING HMS 2018 - UTESEKSJONEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
18/906-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
'Dønnes gård' (donnes.gaard@online.no)
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING I ALTERVATN NATURRESERVAT -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.04.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
18/605-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
VARSEL OM FRIST FOR Å GJENNOMFØRE OG RAPPORTERE - DRENERING, 980796353
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.04.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
17/616-16
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
hb@hblad.no
Dokbesk:
ANNONSE UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
17/186-29
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
'Bente Bygdås'
Dokbesk:
SV: OPPLYSNINGER DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.05.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/42-17
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
'Helle Hagenlund'
Dokbesk:
SV: OPPSIGELSE AV VAKTAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.05.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
17/616-26
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
'post@nfk.no'
Dokbesk:
VS: ANMODNING OM UTSATT HØRINGSFRIST - KYTSPLAN HELGELAND - KOMMUNEVISE HØRINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
18/574-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Bente Hyttebakk
Dokbesk:
FWD: SV: SV: TOMTEGRENSER OG BEBYGGELSE PÅ SELVIKA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
18/574-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Bente Hyttebakk
Dokbesk:
FWD: NABOVARSEL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.05.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
18/574-39
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
BENTE HYTTEBAKK
Dokbesk:
FWD: RE: PARKERING HULDREHAUGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/70-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
'Sverre.Sivertsen@sinus247.no'
Dokbesk:
HAVNE- OG NÆRINGSOMRÅDE, BJØRN. SAKSFREMLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/70-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
'per@ecomarin.com', olav@letsea.no, Jarl Åge Aaker (jarl@polaryngel.no), 'huset@donna-asvo.no', 'firmapost-nord@vegvesen.no', 'post@nfk.no', 'odd.magne.ronning@helgelandssykehuset.no', 'Stein Oskar Mathisen'
Dokbesk:
HAVNE- OG NÆRINGSOMRÅDE, BJØRN.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
17/486-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Dønna Pensjonistforening v/Liv Austad
Dokbesk:
SVAR - UTTALELSER FRA PENSJONISTFORENINGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/42-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Liv Norderval
Dokbesk:
SØKNAD DELTAGELSE I VETERINÆRVAKT - DØNNA OG HERØY VAKTDISTRIKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/340-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
DØNNA KOMMUNE. UTTALELSE OM NEDLEGGING AV STUDIESTEDER - NORD UNIVERSITET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/404-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Unn Hennie Hanssen
Dokbesk:
SVAR - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV. GNR. 11/2 UNN HENNIE HANSSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
17/86-203
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Distribusjonsoppdrag
Dokbesk:
HØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/396-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rådmann Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - FORMANNSKAPET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/381-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Landbruk v/ Jørn Høberg
Dokbesk:
ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2019 - LANDBRUK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
17/58-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Rådmann Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
AVVIKSRAPPORTERING-HENDELSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
17/323-16
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT FRA BARNEHAGEN -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.05.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/133-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BLEIEAVTALE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/407-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rådmannens stab
Avsender:
Jorun Hildegunn Jakobsen
Dokbesk:
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GNR 14/3 - LENNART SVENDSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/407-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Knut Ove Jakobsen
Dokbesk:
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GNR 14/3 - LENNART SVENDSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/407-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Odd Are Jakobsen
Dokbesk:
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GNR 14/3 - LENNART SVENDSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
18/662-28
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkes Fiskarlag, Nordland Fylkeskommune, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet Region Nord, Kystverket Nordland, MIDT-HELGELAND FISKARLAG, Vandve lokalutvalg v/Svein Johansen, Solfjellsjøen lokalutvalg v/Leonid Rødsten, Samediggi / Sametinget
Dokbesk:
HØRING - BIOMAR AS, SØKNAD OM NY LOKALITET SLAPØYVÆRET I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
18/662-29
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkes Fiskarlag, Nordland Fylkeskommune, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet Region Nord, Kystverket Nordland, MIDT-HELGELAND FISKARLAG, Vandve lokalutvalg v/Svein Johansen, Solfjellsjøen lokalutvalg v/Leonid Rødsten, Samediggi / Sametinget
Dokbesk:
HØRING - BIOMAR AS, SØKNAD OM NY LOKALITET SLAPØYVÆRET I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/218-30
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Jonny Berfjord
Dokbesk:
VS: HØRING LUFTSPENN ÅKERVÅGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/156-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FWD: KLAGE PÅ GRUNNLAG FOR EIENDOMSSKATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
17/587-52
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
OVERSIKT OVER DISPONERTE HYLLEMETER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/369-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
STARTLÅN ETTERSENDT VEDLEGG (REF=243154)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/369-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
STARTLÅN ETTERSENDT VEDLEGG (REF=243154)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/220-40
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jenny Rolness
Dokbesk:
FREDELIGE LØSNINGER I STEDET FOR SKADEFELLING AV GÅS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/409-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/89-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Ilyas Hina
Dokbesk:
14/2786-18 RUNDSKRIV H-2/19 BEREGNINGSFORUTSETNINGER FOR PENSJONSKOSTNADENE REGNSKAPSÅRET 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/354-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE AVDELINGSINGENIØR - TEKNISK DRIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/354-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD AVDELINGSINGENIØR - TEKNISK DRIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/354-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE AVDELINGSINGENIØR - TEKNISK DRIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/354-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE AVDELINGSINGENIØR - TEKNISK DRIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/367-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD LÆRER DBU - 100% FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
04.06.2019
Saksnr:
19/366-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD LÆRER DBU - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS