toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-07-04

Postliste for 04.07.2019

Datert:
18.06.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
17/400-125
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Erlend Peder Valberg
Dokbesk:
1827-1 BEFARINGSRAPPORT NR. 56
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.06.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
19/71-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Trygg trafikk
Dokbesk:
VS: BREV TIL HR/PERSONAL OG HOVEDVERNEOMBUD.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.06.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
17/400-126
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Johanna Sofia Klavér
Dokbesk:
1827-1 MÅNEDSRAPPORT BHO MAI 19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
19/321-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Endre Østbø
Dokbesk:
VEDLEGG SMIL SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
17/549-46
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
PROGRAM FOR FOLKEHELSEARBEID I KOMMUNENE SAMARBEIDSAVTALE DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
17/400-128
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Dagfinn Skarstad Andreassen
Dokbesk:
1827-1 BEFARINGSRAPPORT NR 57
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
19/450-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Geir Berglund
Dokbesk:
SV: BYGDEBOK HERØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
18/179-56
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
VS: BRANNSTASJON DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
18/179-57
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
1827-2 DØNNA BRANNSTASJON ARBEIDSMØTEREFERAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
17/400-129
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
1827-1 FERDIGBEFARING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
17/587-54
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
OPPSUMMERING FRA KOMMUNEBESØK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
19/218-33
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
AVSLAG PÅ SØKNAD OM VIDERE DRIFT OG ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING - HAVNE- OG FARVANNSLOVEN § 27 JF. TILTAKSFORSKRIFTEN - VIKAVÅGEN - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
17/1336-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Herøy kommune
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - REVISJON AV AVTALEN OM ØKONOMISAMARBEID I HALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
17/1192-16
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
18/789-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Herøy kommune
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - REVISJON AV SAMARBEIDSAVTALEN FOR IKT I HALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
17/549-47
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
TILSAGN DØNNA KOMMUNE – «PROGRAM FOR FOLKEHELSEARBEID I KOMMUNENE»
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
17/59-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVSLUTNING AV SAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
19/12-67
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT BOLIGUTVALG 3.7.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
19/63-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
19/407-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Advokat Tormod S Christoffersen, Lennart Svendsen
Dokbesk:
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - TILBAKEMELDING FRA ØVRIGE INTERESSENTER GNR 14/3 - LENNART SVENDSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
17/730-20
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVTALE MELLOM DØNNA OG BODØ KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
19/26-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Leder Sør Dønna lokalutvalg, Anne Sofie Mathisen
Dokbesk:
SVAR ANGÅENDE SØKNAD OM STØTTE TIL BENK SØR DØNNA LOKALUTVALG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
18/601-3
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - OPPSIGELSE AV TO STILLINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
18/580-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Dokbesk:
VEDTAK OM SAMTYKKE PÅ VILKÅR OG GEBYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
18/844-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
VARSEL OM TILSYN MED KOMMUNENS TILSYN ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
17/364-49
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDLEGG TIL SAK 17/364-48
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
17/1010-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VS: SØKNAD OM PERMISJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
19/96-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SJARKEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
19/454-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: NY AVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
19/12-72
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Mottaker:
Haben Legese
Dokbesk:
SVAR OPPSIGELSE LEILIGHET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
19/72-39
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
VEDTATT KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER 2019- 2023
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
19/433-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD SFO-LEDER DBU - 55 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
19/433-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE SFO-LEDER DBU - 55 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
19/432-27
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD ASSISTENT DBU - 50 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
19/432-28
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE ASSISTENT DBU - 50 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
19/431-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD ASSISTENT DBU - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
04.07.2019
Saksnr:
19/431-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE ASSISTENT DBU - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS