toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2018-12-04

Postliste for 04.12.2018

Datert:
22.11.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/891-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
GÅRDSDRIFT -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
17/882-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
'Gunnar J Forbord', 'joskaga@online.no'
Dokbesk:
SV: FLYGESAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
17/86-148
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
UTSATT FRIST - HØRING AV PLANFORSLAG: REGIONAL PLAN - BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV VANNKRAFT I NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
17/453-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
INFORMASJON OM STATLIG SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/821-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
SVAR PÅ SØKNAD OM ERSTATNING FOR KLIMABETINGET AVLINGSSVIKT - VEKSTSESONGEN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/657-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
SVAR PÅ SØKNAD OM ERSTATNING VED KLIMABETINGEDE SKADER - AVLINGSSVIKT - ETTER VEKSTSESONGEN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
17/374-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Vefsn kommune
Dokbesk:
INTERKOMMUNAL HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR SAMARBEIDSKOMMUNER HELGELAND KRISESENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
17/854-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER 2019- INFORMASJON OG SØKNADSFRIST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/843-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
Anne-Rita Jakobsen
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM GRATIS SKOLESKYSS - SKOLEÅRET 2018 ERIKA NILSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
17/661-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Helgelandssykehuset (postmottak@helgelandssykehuset.no)
Dokbesk:
FORELØPIG RAPPORT OM FRAMTIDAS HELGELANDSSYKEHUS. HØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
17/798-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Stavnes, Cathrine
Dokbesk:
DIALOG OM ORGANISERING AV NAV - YTRE HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/843-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
Anne-Rita Jakobsen
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM GRATIS SKOLESKYSS - SKOLEÅRET 2018 MARTHE MARI HYTTEBAKK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/793-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
SALDO/UTBETKORTNR. 18/099144 - SPES. TILATK I KULTURLANDSKAPET GNR 14/6 PETTER ANDREAS PETTERSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
17/892-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
SALDO/UTBET.KORTNR 18/099145 - SPES. TILTAK I KULTURLANDSKAPET GNR 38/1 - STINA HERMANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/863-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
SALDO/UTBETKORTNR. 18/099147 - SPES. TILTAK I KULTURLANDSKAPET KOPARDAL GÅRD - ERLEND BYE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
17/736-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
SALDO/ UTBETKORTNR 18/099146 - SPES. TILTAK I KULTURLANDSKAPET ODD EINAR LORENTZEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/922-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Thorsvik Plan
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - BÅTHUS/ NAUST GNR 10/56 - STEIN INGE MOEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
17/86-149
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
UTLYSNING AV NORDLAND FYLKESKOMMUNES TILGJENGELIGHETSPRIS DØRÅPNEREN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/921-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Mottaker:
Fdvhuset AS
Dokbesk:
FDVU-SYSTEM KOMMUNALE BYGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
17/964-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Info Ut i Øyan
Dokbesk:
ANMODNING OM UTBETALING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
17/105-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Olsen, Anne Stemland
Dokbesk:
DELTAGELSE ØVELSE NORDLAND 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/721-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Rune Ånes, Aino Paulette Eide, Edel Engevik, Judith Waade Edvardsen, Marita Johansen (maritajo507@hotmail.com), Forbundskontoret
Dokbesk:
REFERAT FRA MØTE OM REKRUTTERINGSTILTAK FOR SYKEPLEIERE 18-09-2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/469-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Mari Brox Mikalsen (m-pamika@online.no)
Dokbesk:
STEDLIG KONRTOLL I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.11.2018
Regdato:
04.12.2018
Saksnr:
18/459-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
rogerforsland@outlook.com
Dokbesk:
VARSEL OM STEDLIG KONTROLL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS