toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-03-05

Postliste for 05.03.2020

Datert:
03.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
17/1205-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PURRING PÅ OPPLYSNINGER I TILSYNSSAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
19/638-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Anne Irene Myhr
Dokbesk:
TAKK TIL DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/87-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Bengt Paulsen og Heidi Havstein
Dokbesk:
SVAR PÅ SPØRSMÅL ANGÅENDE FEIING GNR 21/31
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/139-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ANMODNING OM OPPLYSNINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/140-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ANMODNING OM OPPLYSNINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/141-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
ORIENTERING OM LANDSOMFATTENDE TILSYN MED KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
17/798-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Strand, Christin Walen
Dokbesk:
20.02.06 REF.PROSJEKTGRUPPA TO YTRE HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
17/671-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Jørgen E. Snoen
Dokbesk:
HØRING VEDR. NY RENOVASJONSFORSKRIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
19/751-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jill Andreassen
Dokbesk:
RETTELSE ORIENTERING TIL KOMMUNENE OM MEDDOMMERVALG OG SKJØNNSMEDLEMMER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
19/751-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Halsen, Brit Christin
Dokbesk:
MEDDOMMERE 2021-2024
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
19/56-50
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hermstad Marit
Dokbesk:
INVITASJON TIL SAMARB.MØTE MELLOM HSYK OG KOM. PÅ HELGELAND, SANDNESSJØEN 27.04.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
19/626-16
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Gunnar Arnfinn Lund
Dokbesk:
44-5 NY OVERSENDELSE AV PROTOKOLL MED KARTVEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/59-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VEILEDER I KONTINUITETSPLANLEGGING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
19/626-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Renate Gulbrand
Dokbesk:
EGENERKLÆRING KONSESJONSFRIHET 44-3 OG 5 RENATE GULBRAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
19/626-18
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Renate Guldbrand
Dokbesk:
44/ 3 OG 5 - KVITTERING PÅ KONSESJONSFORHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/124-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPLYSNINGER FRA HENVISENDE INSTANS -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
19/626-19
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Gunnar Arnfinn Lund
Dokbesk:
44/5 - OVERSENDELSE MATRIKKELBREV GNR.44/3 GUNNAR LUND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/20-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPHØR/BESTILLING AV STRØM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/20-14
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILSTANDSRAPPORT -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/20-15
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPHØR/BESTILLING AV STRØM-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/122-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Dønna Rorbuer Bøteriet AS
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - ENDRET SKJENKESTED FOR ENKELT ANLEDNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/142-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Alfred Evald Laumann
Dokbesk:
SØKNAD OM BYGGING AV MOLO I SANDÅKERVÅGEN- ALFRED LAUMANN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/133-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
TORE ARNLJOT WESTIN
Dokbesk:
SVAR - LÅN AV UTSTYR TIL UNGDOMSKLUBB.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
19/751-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Reinholdtsen, Gunn
Dokbesk:
JORDSKIFTEMEDDOMMERE I UTVALGET FOR HELGELAND JORDSKIFTERETT.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/59-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jørgen Pedersen
Dokbesk:
PRØVETAKING COVID-19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/59-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Britt Blaunfeldt Petersen
Dokbesk:
PRØVETAKING COVID-19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/143-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
K-femten AS v/ Ronny Drogsetg Olsen
Dokbesk:
50/141 - SØKNAD OM SEKSJONERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
17/980-17
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 28.02.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/31-25
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/31-26
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/31-27
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/31-28
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/114-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/114-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/114-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/114-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.03.2020
Regdato:
05.03.2020
Saksnr:
20/118-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS