Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. mai kl. 12:26

Ny nettside

For tiden arbeider vi med oppføringen av nye nettsider, vi beklager de ulempene dette medfører

Les mer clear

Postliste for 2020-06-05

Postliste for 05.06.2020

Datert:
04.06.2020
Regdato:
05.06.2020
Saksnr:
19/411-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Arbeidstilsynet
Dokbesk:
TILSYN - UTSETTELSE AV FRIST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2020
Regdato:
05.06.2020
Saksnr:
18/784-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
SVAR PÅ NABOVARSEL - FV 7298 - GNR 28 BNR 100 - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2020
Regdato:
05.06.2020
Saksnr:
20/59-484
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
INFORMASJON OG SKOLESKYSS OG KOLLEKTIVTRAFIKK I NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2020
Regdato:
05.06.2020
Saksnr:
20/394-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Linda
Dokbesk:
PROBLEMRAPPORT: MANGE SMÅ HULL I GRUSVEIEN. GJELDER HELE HANSINEVEIEN OG NAUSTVEIEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2020
Regdato:
05.06.2020
Saksnr:
20/394-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Steffen Mathisen
Dokbesk:
PROBLEMRAPPORT: DÅRLIG VEI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2020
Regdato:
05.06.2020
Saksnr:
20/394-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Øyvind Ulriksen
Dokbesk:
VOLNESVEIEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2020
Regdato:
05.06.2020
Saksnr:
20/394-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Andreas Falk
Dokbesk:
PROBLEMRAPPORT: MYE STORE HULL I GRUSVEIEN, BØR SKRAPES OG GRUSES
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2020
Regdato:
05.06.2020
Saksnr:
17/198-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
TILDELING AV MIDLER TIL SVØMMEOPPLÆRING FOR NYANKOMNE MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2020
Regdato:
05.06.2020
Saksnr:
20/59-485
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor-Arne L. Jensen
Dokbesk:
KORONADUGNADEN - ANSATTE SKAL TILBAKE PÅ JOBB - SKAP AVSTAND TIL BESØKENDE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2020
Regdato:
05.06.2020
Saksnr:
20/394-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Torgrim Pedersen
Dokbesk:
PROBLEMRAPPORT: HULL I GRUSVEI PÅ KOMMUNAL VEI.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2020
Regdato:
05.06.2020
Saksnr:
19/603-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
UTTALELSE FOR VIDEREBEHANDLING ETTER AKVAKULTURLOVEN OG MATLOVEN - NY LOKALITET RAMNØYA NORD - MOWI ASA - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2020
Regdato:
05.06.2020
Saksnr:
19/603-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN - NY LOKALITET RAMNØYA NORD - MOWI ASA - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2020
Regdato:
05.06.2020
Saksnr:
20/4-72
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Haug Anne Svanaug
Dokbesk:
19/2670-30 HØRING - FORSLAG TIL REVIDERTE STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONEN LANGS SJØEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2020
Regdato:
05.06.2020
Saksnr:
17/82-57
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Roger Albrigtsen
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL BOKPROSJEKT OM KRIGSSEILERE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2020
Regdato:
05.06.2020
Saksnr:
20/4-73
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Postmottak Miljødirektoratet
Dokbesk:
HØRING - NY FORSKRIFT OM ØVRE RAMME FOR OVERTREDELSESGEBYR ETTER NATURMANGFOLDLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2020
Regdato:
05.06.2020
Saksnr:
20/4-74
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV OM MELD. ST. 24 (2019-2020)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2020
Regdato:
05.06.2020
Saksnr:
20/20-19
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VARSEL ETTER TVANGSFULLBYRDELSESLOVEN § 4-18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2020
Regdato:
05.06.2020
Saksnr:
20/20-20
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VARSEL ETTER TVANGSFULLBYRDELSESLOVEN § 4-18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2020
Regdato:
05.06.2020
Saksnr:
20/20-21
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Veronica Hansen
Dokbesk:
SVAR - SØPPELFYLLING?
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2020
Regdato:
05.06.2020
Saksnr:
18/26-65
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Rønning Odd Magne
Dokbesk:
INFORMASJON - NY KAI PÅ LØKTA FOR AMBULANSEBÅT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut