toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-07-05

Postliste for 05.07.2019

Datert:
26.06.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
17/680-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
17/477-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bufetat
Dokbesk:
INFORMASJONSSKRIV TIL BARNEVERNTJENESTENE OM HÅNDTERING AV SAKER SOM GJELDER BARN AV FREMMEDKRIGERE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
18/662-30
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Fiskeridirektoratet
Dokbesk:
BIOMAR AS 937843860 - HØRING - SØKNAD OM NY LOKALITET I SLAPØYVÆRET I DØNNA KOMMUNE. FISKERIDIREKTORATETS INNSPILL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
19/89-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: FORSIDE PERIODISK OPPGJØR DØNNA PERIODE 6/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
19/421-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna Kommune
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - SAKEN UTSETTES
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
19/421-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna Kommune
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - ÅRSMELDING TAS TIL ORIENTERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
19/421-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna Kommune
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - UTSETTELSE FORSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.06.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
19/422-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna Kommune
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.07.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
19/71-38
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Løkta lokalutvalg, Glein lokalutvalg v/Rolf Bergh, Nord-Dønna lokalutvalg v/Lyder Olsen, Skaga lokalutvalg v/Jostein Skaga, Stavseng lokalutvalg v/Alf Bjørnvik, Sør-Dønna lokalutvalg v/Sverre Sivertsen, Vandve lokalutvalg v/Svein Johansen, Solfjellsjøen lokalutvalg v/Ida O. Aaker, Nordland politidistrikt
Dokbesk:
TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
19/446-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna Kommune
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - FORMANNSKAPET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.07.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
19/63-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
EVENTUELL UTTALELSE VEDR. SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
19/446-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna Kommune
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - FORMANNSKAPET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.07.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
17/1192-17
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
EVENTUELL UTTALELSE VEDRØRENDE SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
19/446-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna Kommune
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - FORMANNSKAPET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
19/446-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna Kommune
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - FORMANNSKAPET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
19/446-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna Kommune
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - FORMANNSKAPET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.06.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
19/112-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Forsland Maskin og Transport AS
Dokbesk:
KONTRAKT - VINTERVEDLIKEHOLD SESONGEN 2019/2020 TIL OG MED SESONGEN 2022/2023
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.06.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
18/769-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nord Universitet
Dokbesk:
SIGNERING AV MIDLERTIDIG SAMARBEIDSAVTALE DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.06.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
18/671-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE - LÆRER 33% VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.07.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
19/417-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Kjetil Johansen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GNR 34/1 - KJETIL JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.07.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
17/203-20
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNVILGELSE AV FORLENGET UFØREPENSJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.06.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
19/63-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elin Kristin Johansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INFORMASJON OM VEDTAK OM FRIKJØP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.06.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
19/12-74
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV LEIEFORHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.07.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
19/12-75
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV LEIEFORHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.06.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
17/66-136
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
2. TERMINUTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 2-5 FOR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.07.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
19/416-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD RENHOLDER LØKTA OPPVEKSTSENTER - 40 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.07.2019
Regdato:
05.07.2019
Saksnr:
19/416-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE RENHOLDER LØKTA OPPVEKSTSENTER - 40 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS