toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-08-05

Postliste for 05.08.2019

Datert:
18.01.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
17/220-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Løkta kolonial v/ Halvard Mikalsen
Dokbesk:
MERKURSØKNAD 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
18/902-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Ronny Olsen
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM MIDLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
17/119-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Løkta lokalutvalg, Glein lokalutvalg v/Rolf Bergh, Nord-Dønna lokalutvalg v/Lyder Olsen, Skaga lokalutvalg v/Jostein Skaga, Stavseng lokalutvalg v/Alf Bjørnvik, Sør-Dønna lokalutvalg v/Magne Edvardsen, Solfjellsjøen lokalutvalg v/Leonid Rødsten, Vandve lokalutvalg v/Svein Johansen
Dokbesk:
EVALUERING OG REVIDERING AV ORDNINGEN MED LOKALUTVALG - VEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
18/545-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - FRITAK FOR SFO BETALING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.04.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
19/147-16
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
John Erik Skjellnes Johansen, Dønna AP, Sissel Hesjedal
Dokbesk:
SVAR - FORSLAG TIL VALGLISTE FOR - ARBEIDERPARTIET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.04.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
18/530-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Hans Åkerøy
Dokbesk:
SVAR - FIBER INTERNETT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
19/441-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Mottaker:
Kristin Marie Berg
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM VANNTILKNYTNING GNR 10/29
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.07.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
17/654-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - VS: SØKNAD OM VIDERE OMSORGSPERMISJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
18/777-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM FRITAK FRA KARAKTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
17/592-61
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SLUTTE PÅ SFO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
17/1162-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - ENDT VIDEREUTDANNING UNIVERSITETET I SØR-ØST NORGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.07.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
19/12-73
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.07.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
18/530-16
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
bhjohans@gmail.com
Dokbesk:
SVAR - INTERNETT?
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.07.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
19/452-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
'Sandnessjoen.nordland@politiet.no', 'tom.giertsen@politiet.no'
Dokbesk:
SØKNADN OM SKJENKEBEVILGNING FOR ENKELTANLEDNING, FJØSBAKKEN KULTUR- OG REDSKAPSHUS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.08.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
17/680-17
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅPENT BREV TIL POLITIKERNE I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.08.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
19/473-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Trond Hjortdahl
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GNR. 28, BNR. 90, DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.08.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
18/369-46
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Bjørn Laumann
Dokbesk:
GNR 17 BNR 55 - TINGLYST MELDING OG MATRIKKELBREV OVERSENDELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.08.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
19/12-86
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNADSSKJEMA TIL KOMMUNAL BOLIG -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.08.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
19/12-87
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM FORLENGELSE LEIE KOMMUNAL BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.08.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
18/179-70
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
SV: 1827-2 BRANNSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.08.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
17/105-45
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Anne Stemland Olsen
Dokbesk:
VARSEL OM STOR SKOGBRANNFARE PÅ HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.08.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
17/1181-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
PERSONALMAPPE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.08.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
17/1181-3
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
KORRIGERING AV BREVINFO/DATO FOR OPPSTART BATCHELOR I SYKEPLEIE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.08.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
19/474-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 15.07.19 TOM 05.08.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.08.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
19/475-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 22.07.19 TOM 18.08.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.08.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
19/476-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 22.07.19 TOM 18.08.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.08.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
17/374-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Vefsn kommmune
Dokbesk:
REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE HELGELAND KRISESENTER GJELDENDE FRA 1.10.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.08.2019
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
19/12-88
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - OPPSIGELSE AV LEIEFORHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2018
Regdato:
05.08.2019
Saksnr:
17/1119-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Mottaker:
'frank@helgelandhavn.no'
Dokbesk:
UTMUDRING GNR 50 BNR 118 DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS