Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. februar kl. 16:39

På reisefot? Test deg!

Vinterferie er reisetid, og reiser øker faren for smittespredning.

Om du velger å tilbringe feriedager i Dønna, eller reiser bort noen dager, så ta en covid-19 test når du har ankommet Dønna kommune. Time for testen bestiller du på legekontoret, telefon 750 52  201.  Testen er gratis, og ett nyttig verktøy i beredskapen mot smittespredning.

Husk smittevernreglene - avstand, host/nys i albuen, vask hender!

clear
error_outline
23. februar kl. 18:49

Ny innsynsportal

Denne uken innfører vi nytt arkiv- og saksbehandlingssystem. Det vil også gi oss en ny innsynsportal for postlister og møtepapirer/møtekalender. 

Dette kan medføre forstyrrelser i utleggingen av postlister denne uka.

clear

Postliste for 2020-10-05

Postliste for 05.10.2020

Datert:
29.09.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/611-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Mattilsynet
Dokbesk:
OPPNEMNING AV NYE DYREVERNNEMNDER 2021-2024 - INVITASJON TIL Å FORESLÅ KANDIDATAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
19/630-16
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Irene Grønaas
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDR. 17-04404-4 - BOSETTING AV FLYKTNINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/368-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMLEDE JOURNALPOSTER (REF=AR9B6R, SAKID=335966)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
19/638-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hildegunn Nordtug
Dokbesk:
PRESENTASJONENE FRA NETTVERKSSAMLINGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
19/441-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Morten Lind
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ ANGÅENDE SØKNAD OM TILKNYTNING TIL VANNVERKET OG UTSLIPPSTILLATELSE GNR 10/29
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/578-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Norvet AS
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM TILKNYTNING VANNVERKET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/548-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Norvet AS
Dokbesk:
SVAR - SANITÆRANLEGG - AVLØP / UTSLIPP SPREDT BEBYGGELSE - SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
17/1016-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
ENGASJEMENTSBREV DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
18/769-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VEDRØRENDE SAMARBEIDSAVTALE MED NORD UNIVERSITET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/93-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: PERIODISK OPPGJØR 10/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/306-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL - KONTROLLUTVALGETS FORSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/59-612
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
KORONATEST KAN NÅ BESTILLES PÅ HELSENORGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/59-613
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
NASJONALE FORVENTNINGER TIL KOMMUNENES HÅNDTERING VED UTBRUDD AV COVID-19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
18/769-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VEDR. DESENTRALISERT SYKEPLEIERUTDANNING OG SAMARBEIDSAVTALE MED VID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/376-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Tjønndal, Walter
Dokbesk:
TILDELING - SKJØNNSMIDLER TIL SMITTEVERN I DET KOMMUNALE TJENESTETILBUDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/376-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Tjønndal, Walter
Dokbesk:
TILDELINGSBREV - 2 FORDELING ORDINÆRE SKJØNNSMIDLER 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/590-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Anita Hansen
Dokbesk:
SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2021-2024
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/319-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Marthe Andersen
Dokbesk:
REGIONALE SAMFERDSELSMØTER - HØSTEN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
17/1280-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
OVERSIKT OVER ANTALL SAKER RÅDMANNEN HAR BEHANDLET MED BASIS I DELEGERT FULLMAKT FRA KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/59-614
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
tom.johansen@online.no
Dokbesk:
SØKNAD OM ARRANGEMENT MED INNTIL 70 PERSONER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/613-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Asle Johan Åkerøy
Dokbesk:
SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT OG KOMMUNALT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER ASLE ÅKERØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/597-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVTALE OM AVLASTER OPPDRAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.09.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/614-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Thorsvik Plan
Dokbesk:
SØKNAD OM TILTAK, BRUKSENDRING OG REPARASJON/OMBYGGING GNR.3/44,1 ASLE ÅKERØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/525-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
FORESPØRSEL OM PERSONALMAPPE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/602-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Dønna barnehage v/Eva Solfjeld
Dokbesk:
ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL - DØNNA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/336-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
John Olsen
Dokbesk:
LEIE AV BÅTPLASS I ÅKERØYA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/612-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jan Harald Hermansen
Dokbesk:
SØKNAD OM BRUK AV 50% REGEL FOR HØLA/OLFOTEN ELGVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/4-130
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
HØRING: FORLENGELSE AV MIDLERTIDIGE HJEMLER I HELSEBEREDSKAPSLOVEN (ENDRINGER FOR Å AVHJELPE KONSEKVENSER AV COVID-19)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
18/667-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Gunn Merete Skaanes Eide
Dokbesk:
11/255 OG 11/380 OVERSENDELSE PROTOKOLL MED VEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
18/667-15
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
William Eide
Dokbesk:
11/255 OG 11/380 OVERSENDELSE PROTOKOLL MED VEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
17/1280-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Sande, Tor
Dokbesk:
OVERSIKT OVER ANTALL SAKER RÅDMANNEN HAR BEHANDLET MED BASIS I DELEGERT FULLMAKT FRA KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/4-131
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Postmottak LMD
Dokbesk:
20/1300 HØRINGSBREV - FORSLAG TIL ENDRINGER I VILTLOVEN MV.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
18/667-16
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Kjell Oddvar Eide
Dokbesk:
11/255 OG 11/380 OVERSENDELSE PROTOKOLL MED VEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
18/667-17
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Jonny Magne Pedersen
Dokbesk:
11/255 OG 11/380 OVERSENDELSE PROTOKOLL MED VEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.09.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
17/397-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Mattilsynet
Dokbesk:
TILSYNSRAPPORT DØNNA VANNVERK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/96-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
PLANPROSESS NY HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR 2020 - 2032
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
17/592-96
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Asle Hanssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PLASS I SFO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.09.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/373-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - MIDLERTIDIG STILLING 01.09.20 - 31.07.21
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2020
Regdato:
05.10.2020
Saksnr:
20/609-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut