toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2018-11-05

Postliste for 05.11.2018

Datert:
22.10.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/619-18
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
TRONDHEIM BAPTISTMENIGHET
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/619-19
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
TROMSØ STIFT DEN KATOLSKE KIRKE I NORD-NORGE
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/619-20
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN - DEN NORSKE UNION
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/619-21
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
RAUFOSS BAPTISTMENIGHET
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/619-22
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
PINSEMENIGHETEN SION
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/619-23
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
JEHOVAS VITNER
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/619-24
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
ISLAMSK KULTURSENTER NORDLAND
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROS- LIVSSYNSSAMFUNN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/619-25
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
HUMAN ETISK FORBUND
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/619-26
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
HELLIGE ANNA MENIGHET - DEN RUSSISKE ORTODOKSE KIRKE
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/619-27
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
DEN EVANGELISKE LUTHERSKE FRIKIRKE
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.10.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/619-28
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
SVENSKE KYRKAN I NORGE
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.10.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/37-41
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Jarle Mikalsen
Dokbesk:
REFERAT FRA 20.10 - DUGNAD SUNDSVATNET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.10.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/549-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Tomm Jensen
Dokbesk:
16/2960-10 AVKLARING AM BRUK AV TILSAGN TIL TURSKILTPROSJEKTET 2016 I DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.10.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/37-43
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Jarle Mikalsen
Dokbesk:
DUGNAD PÅ SUNDSVATNET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/1386-42
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD VETERINÆRPRAKSIS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/1386-43
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDLEGG SØKNAD - ATTESTER OG VITNEMÅL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/1386-44
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD -ATTESTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/574-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Marianne Leirvik
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ SVAR - INNSPILL TIL AREALPLAN I DØNNA KOMMUNE - PLANER FOR FRITIDSBEBYGGELSE I LEIRVIKA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/86-138
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Distribusjonsoppdrag
Dokbesk:
HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I STATSBORGERLOVEN MV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/587-22
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Hans-Aksel Graarud
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 50 % REGELEN PÅ ELG/ RÅDYR 2018 STRAUMA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.09.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/811-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
TROND ALBRIGTSEN
Dokbesk:
LIFT TIL SALGS SOM STÅR PÅ ELDRESENTRET PÅ DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.09.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/811-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
ben harry johansen
Dokbesk:
BUD PÅ LIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.09.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/811-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Martin Mathiesen
Dokbesk:
BUD DINO LIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.09.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/811-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
TROND ALBRIGTSEN
Dokbesk:
LIFT TIL SALGS SOM STÅR PÅ ELDRESENTRET PÅ DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.09.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/811-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Jan Erik Pedersen
Dokbesk:
BUD LIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.09.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/811-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Andreas Skaga
Dokbesk:
RE: SV: LIFT.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.09.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/811-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
TROND ALBRIGTSEN
Dokbesk:
RE:
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.09.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/811-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Martin Mathiesen
Dokbesk:
BUD DINO LIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.09.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/811-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Andreas Skaga
Dokbesk:
RE:
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/812-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Tonje Titternes
Dokbesk:
BUD PÅ NØDSTRØMAGGREGAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/812-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Erlend Bye
Dokbesk:
AGREGAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/812-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
tonje titternes
Dokbesk:
RE: SALG AV NØDSTRØMSAGGREGAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/82-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Jusshjelpa i Nord-Norge
Dokbesk:
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/574-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Mari Ommundsen
Dokbesk:
BEKREFTELSE FRA KOMMUNEN - NASJONAL TILSKUDDSORDNING FOR INKLUDERING AV BARN I LAVINNTEKTSFAMILIER 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/793-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Samediggi/Sametinget
Dokbesk:
UTTALELSE - SØKNAD OM TILSKUDD I SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET, GNR. 14/6, DØNNA KOMMUNE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/826-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
K-Femten as
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - OPPRETTING/ENDRING AV MATRIKKELENHET GNR.50/118 K-FEMTEN AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/793-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Elisabeth Pedersen
Dokbesk:
VS: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - ØNSKE OM UTTALELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/48-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ut i Øyan v/ Stig Neraas
Dokbesk:
VS: UTBETALINGSANMODNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/619-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna menighetsråd
Dokbesk:
KIRKESTATISTIKK TIL KOMMUNEN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
17/661-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bratt Tore
Dokbesk:
REFERAT FRA DIALOGMØTE 19.10.2018 HELGELANDSSYKEHUSET, VEFSN, HATTFJELLDAL, GRANE, LEIRFJORD, ALSTAHAUG, DØNNA, HERØY K OMMUNE - UTKAST!
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
05.11.2018
Saksnr:
18/639-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Svein Åker, Aksel Johan Torsvik, Odd Thorsvik, Edvard-Johan Torsvik, Karin Eide, Silje Eide-Berg, Linda Lepore, Statens vegvesen Region Nord, Vilhelm Rønning Torsvik
Dokbesk:
11/78 M.FL - VARSEL OM GJENNOMFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS