toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-02-06

Postliste for 06.02.2020

Datert:
05.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/87-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Heidi Merete Havstein
Dokbesk:
SVAR PÅ SØKNAD OM FRAKOBLING AV VANN TIL HYTTE PÅ SLAPØY GNR/BNR 21/31
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
18/243-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
EIENDOMSSKATT FRITIDSBOLIG - MANGLENDE TILBAKEBETALING (PURRING NR. 2 I 2020)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
18/243-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SV: EIENDOMSSKATT FRITIDSBOLIG - MANGLENDE TILBAKEBETALING (PURRING NR. 2 I 2020)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2019
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/89-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Johanna Klaver
Dokbesk:
BHO BEFARING 18.12.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2019
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/89-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
johanna klaver
Dokbesk:
KORRIGERT REFERAT FRA BYGGHERREMØTE 18.12.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/89-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
VS: VÅRT SAKSNR. 2020/1123 - SØKNAD OM SAMTYKKE DØNNA BRANNSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/89-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
VS: 1827-2 TEGNINGER BRANNSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/89-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Krumsvik, Annlaug Lid
Dokbesk:
SV: VÅRT SAKSNR. 2020/1123 - SØKNAD OM SAMTYKKE DØNNA BRANNSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/89-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Johanna Sofia Klavér
Dokbesk:
VS: 1827-2 NY TEGNING DØNNA BRANNSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/89-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Odd Petter Leknes
Dokbesk:
ENDRINGSMELDING 1 DØNNA BRANNSTASJON SOM AVTALT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/89-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Odd Petter Leknes
Dokbesk:
SENDER E-POST: MØTEPROTOKOLL BYGGHERREMØTE DØNNA BRANNSTASJON 23.01.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/89-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Odd Petter Leknes
Dokbesk:
MØTEPROTOKOLL 28.01.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/89-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Odd Petter Leknes
Dokbesk:
MANNSKAPSREGISTRERING DØNNA BRANNSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/68-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
TILSKUDD I TILTAK I BEITEOMRÅDER - OVERFØRING AV SAK – AGROSNR 124150
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/89-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Odd Petter Leknes
Dokbesk:
ENDRINGSMELDING 5 DØNNA BRANNSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/89-18
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
'Odd Petter Leknes'
Dokbesk:
SV: ENDRINGSMELDING 5 DØNNA BRANNSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/89-19
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
'Odd Petter Leknes'
Dokbesk:
SV: ENDRINGSMELDING 1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/215-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
FORVENTNINGER TIL ARBEIDET MED VANNFORVALTNINGEN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
17/1251-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Jeanette Storvik
Dokbesk:
SØKNAD OM FERDIGATTEST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/47-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Spar Dønna
Dokbesk:
ALKOHOLOMSETNING - OMSETNINGSOPPGAVER 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
17/718-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Dokbesk:
TILSYN - OPPFYLLELSE AV VEDTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/4-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Berget Stian
Dokbesk:
19/4242 HØRING AV ELFENBENSLAV SOM PRIORITERT ART MED ØKOLOGISK FUNKSJONSOMRÅDE OG OLIVINSKOG OG ÅPEN GRUNNLENDT KALKMAR K SOM UTVALGT NATURTYPE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
18/243-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBAKEBETALING - BEREGNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/66-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Jan Olav Kvitvær
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 6/14 SØKNAD OM FRADELING - TILLEGG TIL 6/33
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/751-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Moe, Cathrine Friberg
Dokbesk:
VALG AV MEDDOMMERE 2021 - 2024
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
17/288-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Postmottak Miljødirektoratet
Dokbesk:
REFUSJON AV KOMMUNENS UTGIFTER TIL JEGERPRØVEN FOR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
18/561-42
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
OM KOMMUNALE RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/67-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Avsender:
Dønna jeger, fisk og friluftsforening v/ Roger Lisø
Dokbesk:
MELDING OM BYGGING ELLER TILBYGG SOM ER UNNTATT SØKNADSPLIKT GNR 39/11
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/90-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Dønna Rorbuer Bøteriet AS c/o Elektro & kjøleservice
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 3/40,50 - DØNNA RORBUER BØTERIET AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/709-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OG VEDTAKSGRUNNLAG FOR VEDTAKET (REF=843W54, SAKID=297255)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/627-18
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/627-19
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/627-20
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/627-21
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/627-22
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/639-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/639-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/639-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/639-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/697-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/697-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.12.2019
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/719-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/719-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/719-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.12.2019
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/719-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/719-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.12.2019
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/719-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/719-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.12.2019
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/720-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/720-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.12.2019
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/720-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/720-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.12.2019
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/720-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/720-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.12.2019
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/720-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/720-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.12.2019
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/739-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.12.2019
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/739-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/739-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.12.2019
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/739-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.12.2019
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/739-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/739-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.12.2019
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/739-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/739-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.12.2019
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/739-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/739-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.12.2019
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/739-17
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.12.2019
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/739-18
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/739-19
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/739-20
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/740-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/740-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/740-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.12.2019
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/740-14
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/740-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/740-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/740-17
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/740-18
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/740-19
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/740-20
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/740-21
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/740-22
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/740-23
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/740-24
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/740-25
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/740-26
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/740-27
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
19/740-28
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/12-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/12-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/13-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/13-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/13-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/13-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/13-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/13-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/13-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/23-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/23-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/23-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/23-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/31-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/31-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/31-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/31-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/31-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/31-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/31-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/31-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/31-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/31-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/31-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/31-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/79-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
06.02.2020
Saksnr:
20/38-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Dønna Rorbuer Bøteriet AS
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM REDUKSJON I PRIS PÅ SKJENKING AV ALKOHOL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS