toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-04-06

Postliste for 06.04.2020

Datert:
01.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/180-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Ingunn Tombre
Dokbesk:
SVAR - INFORMASJON OM SKADEFELLING 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/180-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Petter Andreas Pettersen
Dokbesk:
SØKNAD OM SKADEFELLING AV GRÅGÅS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/103-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Samediggi/Sametinget
Dokbesk:
UTTALELSE - ''SAMLEKVE FOR UTEGANGERSAU PÅ ØYENE LILLE KVALØY, STORTROGØYA, LILLEGÅSØYA, STORGÅSØYA OG LASSØYA I ÅSVÆRET I DØNN A KOMMUNE''.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/45-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Samediggi/Sametinget
Dokbesk:
UTTALELSE - ''SPERREGJERDE PÅ GBNR 30/2 I DØNNA KOMMUNE''.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/108-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Samediggi/Sametinget
Dokbesk:
UTTALELSE - ''SANKE- OG SKILLEKVE FOR SAU PÅ LILLE LAUVØY (GBNR 57/1) I DØNNA KOMMUNE''.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/121-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Samediggi/Sametinget
Dokbesk:
UTTALELSE - ''FORINGSPLASSER FOR SAU PÅ GBNR 6/7 OG 7/1. SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER OSHEIM GÅRD, DØNNA KOMMUN E''.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/59-317
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tom Mørkved
Dokbesk:
FYLKESMANNEN I NORDLAND - SITUASJONSRAPPORT NR. 7 - UTBRUDD AV KORONAVIRUS I KINA (06.04.2020 - 07:21)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/59-318
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tom Mørkved
Dokbesk:
LOKALE FORSKRIFTER OM SMITTEVERNTILTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/59-319
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
PRAKTISERING AV REGELVERK OM INDIVIDUELL PLAN, KOORDINATOR OG KOORDINERING SOM FØLGE AV MIDLERTIDIGE ENDRINGER I HELSELO VGIVNINGEN FRA 27.03.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/59-320
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Synne Broen
Dokbesk:
VIKTIG INFORMASJON OM KORONAVIRUSET OG ELDRE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
18/26-51
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
BYGGHERREOMBUD OG SHA-KOORDINATOT - RENOVERING AV KAI LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/59-321
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
PÅSKEN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/59-322
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Erlann Mortensen
Dokbesk:
BEREDSKAPSE-POST OG PÅSKEFRI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/154-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lill Tove Abs
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INHABILITET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/59-323
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Mette Anita Anfindsen
Dokbesk:
INFORMASJON TIL ANSATTE I DØNNA KOMMUNE ANGÅENDE OMDISPONERING I FORBINDELSE MED KORONASITUASJONEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
17/1236-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - TILKALLINGSVIKAR DVO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/155-16
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INHABILITET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/59-324
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna Kommune v/Mette Anfindsen
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - PÅSKEBEREDSKAP - KORONA-SITUASJONEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/166-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Brit Elsa Nymo
Dokbesk:
SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSENDRING, 36/26
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/59-326
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Marianne Sandvik
Dokbesk:
SMITTEVERNDEKSEL - TILTAK FOR Å IVARETA ANSATTES SIKKERHET OG HELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
19/56-53
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hermstad Marit
Dokbesk:
UTSETTELSE AV SAMARB.MØTE MELLOM HSYK OG KOM. PÅ HELGELAND, SANDNESSJØEN 27.04.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/194-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
17/172-47
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
17/854-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
UTFORDRINGER MELLOM LANDBRUK OG REINDRIFT - OPPFORDRING TIL FYLKESMANNEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
18/220-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Tone Larsen
Dokbesk:
INNKALLING TIL RÅDSMØTE, FORHÅNDSVARSLING 2020 VERSJON 2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/89-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Odd Petter Leknes
Dokbesk:
ENDRINGSMELDING 6 UAVHENGIG KONTROLL VÅTROM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/89-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Linda Bamberg
Dokbesk:
SV: ENDRINGSMELDING 6 UAVHENGIG KONTROLL VÅTROM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/89-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Odd Petter Leknes
Dokbesk:
OPPDATERT SHA-PLAN 1827-2 SHA-PLAN REV. 3
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/89-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Odd Petter Leknes
Dokbesk:
FAKTURERINGSPLAN DØNNA BRANNSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/59-330
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Daniel Helgesen
Dokbesk:
INNSPILL - KARANTENEREGLER I DØNNA KOMMUNE - NHO NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/188-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Dagfinn Ness Andreassen
Dokbesk:
UTRYKNING HERØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/195-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
SINTEF Norlab AS
Dokbesk:
PRØVINGSRAPPORT P2002607 FRA SINTEF NORLAB AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.03.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/195-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
SINTEF Norlab AS
Dokbesk:
PRØVINGSRAPPORT P2002465 FRA SINTEF NORLAB AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/195-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
SINTEF Norlab AS
Dokbesk:
PRØVINGSRAPPORT P2002960 FRA SINTEF NORLAB AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/195-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
SINTEF Norlab AS
Dokbesk:
PRØVINGSRAPPORT P2003233 FRA SINTEF NORLAB AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/59-331
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
HSYK-Samhandling-postboks
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV FRA HELGELANDSSYKEHUSET DEN 06.04.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
17/105-78
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tom Mørkved
Dokbesk:
VARSEL OM SNØSKREDFARE FRA NVE FOR NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
06.04.2020
Saksnr:
20/4-43
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
HØRING - SAMMENSLÅING AV FRIKORT EGENANDELSTAK 1 OG 2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS