toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-05-06

Postliste for 06.05.2019

Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
19/72-31
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Morten Hagen
Dokbesk:
SVAR - SAK NR 19/72 FORSLAG TIL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER 2019-2023
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/336-47
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Helgeland Kraft DLE
Dokbesk:
MOTTAKER AV ORIGINAL : SAK 85247, INFORMASJONSBREV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
19/72-32
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Åshild Elisa Kittelsen
Dokbesk:
HØRINGSSVAR KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSERN 2019-2023
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
19/56-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak Helgelandssykehuset
Dokbesk:
HELGELANDSSYKEHUSET 2025 - INNSPILL TIL TEMA I SAMFUNNSANALYSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
18/841-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Einar Andersen
Dokbesk:
VERDIVURDERING GAMLE SNEKKERVIKA SKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
18/841-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Landbruksavd. v/Jørn Høberg
Dokbesk:
KONSESJONSFORHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
18/841-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
KONSESJONSFORHOLD SNEKKEVIK SKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.04.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
18/738-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FORLIKSRÅDET - TILSVAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
18/96-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Steinar Horsgård
Dokbesk:
GNR 3 BNR 57 - MATRIKKELBREV - OVERSENDELSE STEINAR HORDGÅRD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/700-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILRETTELEGGING/OMPLASSERING VED GRAVIDITET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/178-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT SKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/464-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT SKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/616-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Margrethe Wika
Dokbesk:
ANG OVERSENDTE HØRINGSDOKUMENTER TIL KYSTPLAN HELGELAND OG RIKTIG DATO I PLANKARTET FOR VEGA KOMMUNE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/465-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT SKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
19/332-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Kjell Tore Solfjell
Dokbesk:
SØKNAD OM ENDRING AV VALD- SOLFJELL RÅDYRVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
18/580-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Tommy Håkonsen
Dokbesk:
DØNNA VANNVERK - SØKNAD OM IG3
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.04.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/466-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT SKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/59-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
HALVÅRSRAPPORT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/66-134
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
REFUSJON FOR OPPLÆRING AV UNGE (16-18 ÅR) SOM SØKER OPPHOLD I NORGE, VÅREN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
18/220-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Tone Larsen
Dokbesk:
INNKALLING TIL RÅDSMØTE 13. MAI HELGELAND MUSEUM, PÅMELDING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
19/333-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Miss Mharit F Hulbert
Dokbesk:
DØNNA KOMMUNES NÆRINGSFOND - MHARIT HULBERT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/690-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNVILGELSE AV FORLENGET UFØREPENSJON -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
19/12-51
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPHØR/BESTILLING AV STRØM -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
19/334-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Veiforeningen Klubbveien v/ Jorid Schjelderup
Dokbesk:
SØKNAD OM OPPRETTHOLDELSE AV RENOVASJONSORDNING - KLUBBVEIEN I SKAGA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
19/335-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Ove Arild Alfheim
Dokbesk:
SØKNAD OM FLYTTING AV VEGSKILT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/233-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT - SKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/320-17
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT - SKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
18/603-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT - SKOLEÅRET 2018/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/182-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT - SKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/1195-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT - SKOLEÅRET 2018/2019 -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
18/396-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT - SKOLEÅRET 2018/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
18/96-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Steinar Horsgård
Dokbesk:
GNR 3 BNR 56 - MATRIKKELBREV - OVERSENDELSE TILLEGGSAREAL TIL GNR 3 BNR 30
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.03.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/103-27
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT - SKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/595-16
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT - SKOLEÅRET 2018/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/463-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT SKOLEÅRET 2018/2019 -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/674-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT SKOLEÅRET 2018/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/679-14
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT SKOLEÅRET 2018/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/680-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT - SKOLEÅRET 2018/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/578-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT SKOLEÅRET 2018/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/681-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT SKOLEÅRET 2018/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2019
Regdato:
06.05.2019
Saksnr:
17/682-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ÅRSRAPPORT SKOLEÅRET 2018/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS