toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-06-06

Postliste for 06.06.2019

Datert:
05.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
17/616-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
FYLKESMANNENS UTTALELSE - 2. HØRING - KYSTPLAN HELGELAND - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/407-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Ole Christian Rønneberg Wik, Geir Einar Pedersen, Henry Johansen, Petter Andreas Pettersen, Ann-Marie Johanne Olsson
Dokbesk:
ORIENTERING - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GNR/BNR 14/3 I DØNNA GNR 14/3 - LENNART SVENDSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
17/390-44
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
PROTOKOLL NORDLAND FYLKES ELDRERÅD MØTE 3. JUNI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
17/390-45
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
PROTOKOLL NORDLAND FYLKES ELDRERÅD MØTE 3. JUNI - NY VERSJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
17/1055-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
TREKKING AV TILSAGN 1/2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
17/400-124
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Johanna Sofia Klavér
Dokbesk:
1827-1 BEFARINGSRAPPORT NR. 55
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/374-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Andreas Skaga
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - TILBYGG GNR 31/70 - ANDREAS SKAGA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
17/587-53
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
John Anders Johnsen
Dokbesk:
SV: NOTAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
17/533-36
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - VS: LÆRLINGESØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/354-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD PÅ STILLINGSOM AVD.ING. DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/354-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VS: SØKNAD PÅ STILLINGSOM AVD.ING. DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/354-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VS: SØKNAD PÅ STILLINGSOM AVD.ING. DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
18/738-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNKALLING TIL RETTSMØTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/354-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
NY DRØFTINGSPROTOKOLL -AVDELINGSINGENIØR - TEKNISK DRIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
17/46-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Avsender:
Marianne Forsland
Dokbesk:
VS: PERMISJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/406-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Dokbesk:
DOKUMENT 19/133336-2 VEDTAK. TILLATELSE TIL UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL FRA FV 186 TIL GNR. 11 BNR. 32 I DØNNA KOMMUNE SEN DT FRA STATENS VEGVESEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
18/571-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 17.06.19 TOM 16.08.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
17/616-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nordland Fylkes Fiskarlag
Dokbesk:
HØRING VÅREN 2019 KYSTPLAN HELGELAND - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
17/86-205
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Postmottak KLD
Dokbesk:
19/1892 HØRING AV ENDRINGER I ROVVILTFORVALTNINGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/412-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Rune Ånes
Dokbesk:
REFERAT FRA PERSONALMØTE 4.6.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/208-19
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG SOMMERVIKAR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/208-20
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG SOMMERVIKAR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/208-21
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG SOMMERVIKAR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/208-22
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG SOMMERVIKAR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/208-23
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG SOMMERVIKAR 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/367-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE LÆRER DBU - 100% FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/367-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE LÆRER DBU - 100% FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/367-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE LÆRER DBU - 100% FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/367-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE LÆRER DBU - 100% FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/367-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE LÆRER DBU - 100% FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/366-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE LÆRER DBU - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/366-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE LÆRER DBU - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/366-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE LÆRER DBU - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/366-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE LÆRER DBU - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/366-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE LÆRER DBU - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/384-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD BARNEHAGELÆRER I DØNNA BARNEHAGE - 100% VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/398-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD LÆRER LØKTA OPPVEKSTSENTER- 33 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2019
Regdato:
06.06.2019
Saksnr:
19/409-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Politiet i Sandnessjøen (Sandnessjoen.nordland@politiet.no)
Dokbesk:
ØNSKE OM UTTALELSE - SKJENKEBEVILLINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS