toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2018-11-06

Postliste for 06.11.2018

Datert:
06.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/140-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FEIL PÅ FAKTURA EIENDOMSSKATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
17/514-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
INNSPILL TIL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/827-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Avsender:
Drevland, Brita
Dokbesk:
MATRIKKELFØRING SAK 15-199714RFA-JMOS GLEIN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
17/514-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Mette Anita Anfindsen
Dokbesk:
INNSPILL TRAFIKKSIKKERTHETSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
17/419-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
LÆREKONTRAKT FRA 01.09.18 TOM 31.05.21
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/828-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Ann-Marie Johanne Olsson
Dokbesk:
SØKNAD OM MIDLERTIDIG ENDRING AV SKJENKESTED
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/829-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
KRAV OM DELING AV INTEGRERINGSTILSKUDD -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/318-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Løkta oppvekstsenter
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - DIV AVKLARINGER LØKTA OPPVEKSTSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/687-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
LEIEKONTRAKT OMSORGSBOLIGER - GLEIN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/687-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
LEIEKONTRAKT OMSORGSBOLIGER - GLEIN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.10.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/830-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV AVTALE - STANLY SECURITY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/830-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
Stanley Security AS
Dokbesk:
SVAR - OPPSIGELSE AV AVTALE - STANLY SECURITY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
17/691-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Dønnahorn
Dokbesk:
LEIEAVTALE MOBIL BETALINGSTERMINAL - DØNNAHORN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/574-36
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
KLAGEBEHANDLING - OPPRETTING AV EIENDOM - SELVIKA - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/1-300
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Ros-Mari Emilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR PÅ SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/34-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Skatteoppkreveren v/ Mona Lillegaard
Dokbesk:
VS: PERIODISK OPPGJØR 10/2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/797-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD HELSEFAGARBEIDER DØNNA SYKEHJEM - 100 % FAST - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/802-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD ASSISTENT HJEMMETJENESTEN - 40 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2018
Regdato:
06.11.2018
Saksnr:
18/813-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD VERNEPLEIER/SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS