Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. februar kl. 16:39

På reisefot? Test deg!

Vinterferie er reisetid, og reiser øker faren for smittespredning.

Om du velger å tilbringe feriedager i Dønna, eller reiser bort noen dager, så ta en covid-19 test når du har ankommet Dønna kommune. Time for testen bestiller du på legekontoret, telefon 750 52  201.  Testen er gratis, og ett nyttig verktøy i beredskapen mot smittespredning.

Husk smittevernreglene - avstand, host/nys i albuen, vask hender!

clear
error_outline
23. februar kl. 18:49

Ny innsynsportal

Denne uken innfører vi nytt arkiv- og saksbehandlingssystem. Det vil også gi oss en ny innsynsportal for postlister og møtepapirer/møtekalender. 

Dette kan medføre forstyrrelser i utleggingen av postlister denne uka.

clear

Postliste for 2020-11-06

Postliste for 06.11.2020

Datert:
19.10.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
17/619-47
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
TROMSØ STIFT DEN KATOLSKE KIRKE I NORD-NORGE
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
17/619-48
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN - DEN NORSKE UNION
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
17/619-49
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
SVENSKE KYRKAN I NORGE
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
17/619-50
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
RAUFOSS BAPTISTMENIGHET
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
17/619-51
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
PINSEMENIGHETEN SION
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
17/619-52
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
JEHOVAS VITNER
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
17/619-53
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
ISLAMSK KULTURSENTER NORDLAND
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROS- LIVSSYNSSAMFUNN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
17/619-54
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
HUMAN ETISK FORBUND
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
17/619-55
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
HELLIGE ANNA MENIGHET - DEN RUSSISKE ORTODOKSE KIRKE
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
17/619-56
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
DEN EVANGELISKE LUTHERSKE FRIKIRKE
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
17/619-57
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
DAR EL EMAN ISLAMIC CENTER
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
20/59-665
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
RUNDSKRIV OM KOMMUNALE SMITTEVERNTILTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
20/59-666
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
RAPPORT FYLKESMANNEN 061120
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
20/59-667
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
Dokbesk:
OPPDATERT INFORMASJON OM SMITTEVERNTILTAK FOR SKOLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
20/59-668
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Jenssen
Avsender:
Lilly Ann Elvestad
Dokbesk:
KORONASITUASJONEN: ANBEFALINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
17/1282-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Odd Arne Parelius, Rektor Nord-Dønna montessoriskole, PPT v/Berit Opland, PPT v/Marit Mentzoni, Eva Solfjeld
Dokbesk:
SYSTEMMØTE SPESIALHJELP 5.11.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
20/603-17
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VS: TILBUD OM SYKEPLEIERSTILLING 100% MED ARBEIDSSTED FOR TIDEN PÅ DØNNA SYKEHJEM FRA 1.1.2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
20/93-31
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Herje Charlotte
Dokbesk:
19/5279-8 RAPPORTERING AV ÅRSREGNSKAP TIL KOSTRA FOR REGNSKAPSÅRET 2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
20/129-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna Kommune
Dokbesk:
FORHANDLINGSPROTOKOLL - HOVEDAVTALENS DEL A § 4-5. SÆRAVTALEN SGS 1002
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
18/738-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leirfjord kommune
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - VALG AV MØTEFULLMEKTIGER TIL LEIRFJORD FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 2021-2024
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
20/59-669
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rune Ånes
Dokbesk:
SVAR - KORONAVAKSINASJON - ANSATTE MED PASIENTKONTAKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
20/59-670
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Aavitsland, Preben
Dokbesk:
BREV TIL KOMMUNELEGEN OG RÅDMANNEN/KOMMUNEDIREKTØREN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.10.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
20/696-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Sille Ursin Hansen
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV. GNR.59/6,8 SILLE URSIN HANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
17/338-33
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Nord-Dønna Montessoriskole v/ Astri Hagen
Dokbesk:
SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER TIL GJENNOMFØRING AV KUNSTVERKSTED I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
20/617-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL - SESONGARBEIDER FOR BRØYTING/ VINTERVEDLIKEHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
20/617-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL - SESONGARBEIDER FOR BRØYTING/ VINTERVEDLIKEHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
17/82-62
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Jusshjelpa I Nord-Norge
Dokbesk:
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - JUSSHJELPA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
17/1063-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - MIDLERTIDIG STILLING F.O.M. 01.11.20 T.O.M. 30.01.21
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
20/59-671
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dyrøy kommune postmottak
Dokbesk:
BREV TIL KOMMUNELEGEN OG RÅDMANNEN/KOMMUNEDIREKTØREN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
20/681-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
DRIFTSORIENTERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
20/188-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
noreply@dsb.no
Dokbesk:
KVITTERING FOR INNMELDING AV FARLIG STOFF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
20/617-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
20/617-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
20/617-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
20/617-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2020
Regdato:
06.11.2020
Saksnr:
20/59-672
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Vebjørn Ulvang
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM DISP FRA KARANTENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut