Postliste for 2018-12-06

Postliste for 06.12.2018

Datert:
05.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/580-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Mottaker:
Cowi AS
Dokbesk:
IGANGSETTINGSTILLATELSE - NYTT VANNVERK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/930-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
GODKJENT SOM FAGLIG LEDER I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/863-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Erlend Bye
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET KOPARDAL GÅRD - ERLEND BYE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/793-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Petter Andreas Pettersen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET GNR 14/6 PETTER ANDREAS PETTERSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
17/736-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Odd Einar Lorentzen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILSKUDD I JORDBRUKET ODD EINAR LORENTZEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/809-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ SVAR - KLIENTMAPPE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/172-51
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
Dag Alf Solfjeld, Dagfinn Ness Andreassen, Knut Solfjeld, Knut Arild Antonsen, Yngve Skei, Alf Torbjørn Westin, Kjetil Johansen, Bjørn Arne Fauske, Svein Valstad, Ole Dag Salomonsen, Pål Halvor Bleka, Rolf Martin Bjørnvik, Øyvind Karlsen, Stian Hermansen, Kjell Cato Hjortdahl, Jan Olav Kvitvær, Willy Kenneth Olsen, Bjørn Karlsen, Martin Mathiesen
Dokbesk:
ØVELSE 6 - DØNNA BRANNVESEN 2018, FØRSTEHJELPSKURS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
17/846-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Anne Rita Jakobsen
Dokbesk:
KORRIGERING ANSIENNITET ANNE RITA JAKOBSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
17/400-84
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Aker Solutions v/ Erlend Valberg
Dokbesk:
VS: BEFARINGSRAPPORT UKE 48.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
17/892-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Stina Helen Hermansen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - GNR 38/1 - STINA HERMANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/580-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
IGANGSETTINGSTILLATELSE - NYTT VANNVERK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/929-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Jarl Åge Aaker
Dokbesk:
MØTE ANGÅENDE ÅSVÆR LOSSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
17/799-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rune Pedersen
Dokbesk:
VS: FORESPØRSEL OM BEHOV FOR MASSER - NTP - FORPROSJEKT - STREKNING BRØNNØYSUND-MO I RANA - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/469-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
KONTROLLSKJEMA PRODUKSJONSTILSKUDD 2018 SØKNAD PR. 15.03.18 OG 15.10.18 MARI BROX MIKALSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/459-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
KONTROLLSKJEMA PRODUKSJONSTILSKUDD 2018 SØKNAD PR. 15.03.18 OG 15.10.18 ROGER FORSLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/1-317
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ros-Mari Emilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
LEIEKONTRAKT - BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
17/984-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFUSJONSKRAV FOR ELEV HØSTEN 2018 -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/813-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL - VERNEPLEIER/SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/813-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - VERNEPLEIER/SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN - 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
17/427-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Løkta Lokalutvalg
Dokbesk:
SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD - LØKTA LOKALUTVALG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
17/1272-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
SALDO/UTBETKORTNR 17/997524 - TILSKUDD TIL DRENERING GNR 19/4 - PER ARNE HUSVIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/669-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
SALDO/UTBETKORTNR. 18/990103 - TILSKUDD TIL DRENERING GNR. 18/3 WIGGO PAULSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/11-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL -BORTFALL STILLINGSRESSURS RÅDMANNENS STAB
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/318-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - REKRUTTERINGSTILTAK FOR SYKEPLEIERE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/931-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Torbjørn John Aaker
Dokbesk:
SØKNAD OM BRUKSENDRING - GNR 4/88 - TORBJØRN AAKER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
18/468-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
ØKOLOGISK LANDBRUK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
17/86-150
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
OVERSENDELSE HØRING - KYSTRUTEN BERGEN - KIRKENES
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
17/105-25
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
ØVELSE NORDLAND 2019. DELTAGELSE FRA DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2018
Regdato:
06.12.2018
Saksnr:
17/562-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Madsen, Kjell Eivind
Dokbesk:
INFORMASJON OM TILSKUDDSORDNING FOR TRUA NATURTYPER I KULTURLANDSKAPET 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
6. desember 2018 Gerd-Solveig Bastesen
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut