toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-01-07

Postliste for 07.01.2019

Datert:
04.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
19/13-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
STØTTE TIL TILTAK MOT FREMMEDE SKADELIGE PLANTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/17-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
STARTLÅN MELDING FRA SØKER (REF=189049)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
17/80-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
INFORMASJON FOR SØKERGRUPPER SOM HAR RETT TIL INDIVIDUELL BEHANDLING ELLER FORTRINN I INNTAKET SKOLEÅRET 2019 -2020, SØKNADSFRI ST 1.FEBRUAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
17/224-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Fisktjønmo Silje
Dokbesk:
INVITASJON TIL Å MARKERE TRAFIKKOFRENES DAG 2018 I DERES KOMMUNE!
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
17/1024-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Stein Oskar Mathisen
Dokbesk:
INNKALLING TIL OPPMÅLINGSFORRETNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
17/1090-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Karstein Vang
Dokbesk:
REGNING - ETTERSØK FALLVILT 2.HALVÅR 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
17/894-67
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REALKOMPETANSEVURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
17/370-32
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
John-Erik S. Johansen
Avsender:
John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
RUTE ENDRINGER NEX 1 BODØ- HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
17/894-68
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REALKOMPETANSEVURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
17/894-69
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REALKOMPETANSEVURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.12.2018
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
19/15-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Anneli Lyster
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FRITIDSBOLIG GNR. 34/12 ANNELI LYSTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/163-36
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
18/5487-2 HØRING OM FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR FYLKESKOMMUNENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
17/1251-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Anders Havdal
Dokbesk:
SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE GNR 6/89 - BØRGE LORENTZEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
19/16-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Erlend Bye
Dokbesk:
SØKNAD OM UTFYLLING AV MOLO OG OPPFØRING AV KAI GNR.16/3 ERLEND BYE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
17/661-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: SYKEHUSSAKEN, FORSLAG TIL FELLES BESVARELSE PÅ HENVENDELSE FRA FYLKESKOMMUNEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/34-31
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Skatteoppkreveren i Hald v/ Mona Lillegaard
Dokbesk:
VS: ÅRSRAPPORT 2018 - SKATTEOPPKREVEREN I HALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
19/17-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Sør-Helgeland Regionråd
Dokbesk:
VS: REGIONRÅDSSTRUKTUR PÅ HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.12.2018
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/34-32
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Sparebank 1 Nord-Norge
Dokbesk:
ÅRSOPPGAVE 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
17/1386-54
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Herøy kommune
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - VETERINÆRTJENESTEN - INVESTERING OG DRIFT AVTALE MED DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
19/20-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM STARTLÅN, TILSKUDD TIL ETABLERING OG TILPASNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
19/20-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDLEGG TIL SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
19/12-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV LEIEFORHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2019
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
18/678-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - MIDLERTIDIG 20%
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2018
Regdato:
07.01.2019
Saksnr:
19/14-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Alstahaug kommune
Dokbesk:
REFUSJONSKRAV POLITISK ARBEID 2018 - BERIT OPLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS