Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. februar kl. 16:39

På reisefot? Test deg!

Vinterferie er reisetid, og reiser øker faren for smittespredning.

Om du velger å tilbringe feriedager i Dønna, eller reiser bort noen dager, så ta en covid-19 test når du har ankommet Dønna kommune. Time for testen bestiller du på legekontoret, telefon 750 52  201.  Testen er gratis, og ett nyttig verktøy i beredskapen mot smittespredning.

Husk smittevernreglene - avstand, host/nys i albuen, vask hender!

clear
error_outline
23. februar kl. 18:49

Ny innsynsportal

Denne uken innfører vi nytt arkiv- og saksbehandlingssystem. Det vil også gi oss en ny innsynsportal for postlister og møtepapirer/møtekalender. 

Dette kan medføre forstyrrelser i utleggingen av postlister denne uka.

clear

Postliste for 2021-01-07

Postliste for 07.01.2021

Datert:
06.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
17/798-35
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Herøy kommune
Dokbesk:
REFUSJON NAV DØNNA 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
21/16-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fysioform v/ Gaute S. Mathisen
Dokbesk:
SØKNAD OM STØTTE TIL ETABLERING AV FALLFOREBYGGENDE KURS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
21/17-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nour Alhjjar
Dokbesk:
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA NÆRINGSFONDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
21/16-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Gaute Mathisen
Dokbesk:
SØKNAD NÆRINGSFOND!
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
21/16-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD NÆRINGSFOND!
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
21/7-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
STATUS COVID 19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
17/416-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE PÅ MUNTLIGE KLAGER PÅ VEDVARENDE UAKSEPTABEL STØY/BRÅK FRA LEILIGHET OVER MIN.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
20/615-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Sølve Eliassen
Dokbesk:
VS: VEDLEGG SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFOND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
21/7-28
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
U.OFF. JF. OFFENTLEGLOVA §21 - REFERAT FYLKESBEREDSKAPSRÅD 050121
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
21/7-29
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDR DIGITALE MØTER I KORONATID - SVAR PÅ PROBLEMSTILLING I KOMMUNEMØTE 050121
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
17/1234-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Pgk@signalbox.no
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ ANGÅENDE SØKNAD OM UTSLIPP OG VANNTILKNYTNING GNR 10/64 - PER GUNNAR KNAPSTAD OG KARINA OLSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
21/18-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Sindre Mathisen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
17/336-88
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT FRA EIEMØTE 26.11.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
20/188-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jenny Rolness
Dokbesk:
FORBUD MOT FYRVERKERI I PRIVAT REGI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
19/88-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - 60% MIDLERTIDIG STILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
17/80-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
INFORMASJON FOR SØKERGRUPPER SOM HAR RETT TIL INDIVIDUELL BEHANDLING ELLER FORTRINN I INNTAKET SKOLEÅRET 2021 - 2022 - SØKNADSF RIST 1. FEBRUAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.12.2020
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
20/93-41
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
KLP
Dokbesk:
ÅRSOPPGAVE 2020 KLP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
20/96-44
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Mari Brox Michalsen, Yngve Skei, Børge Loerntzsen, Børge Lorentzen, Marit Opland Savic
Dokbesk:
HELSE- OG OMSORGSPLAN - UTSATT HØRINGSFRIST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
21/19-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
Dønna barnehage v/Eva Solfjeld
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
21/7-30
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tryggve Harry Solfjell
Dokbesk:
COVID 19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
21/7-31
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tjønndal, Walter
Dokbesk:
RAPPORTERING AV VEDLIKEHOLDSMIDLER GITT SOM TILSKUDD IFM. KORONA-PANDEMIEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
21/21-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Hilde Lundestad
Avsender:
Hjemmetjenesten v/ Hilde Lundestad
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - 40% FAST STILLING SOM ASSISTENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
21/7-32
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT KOMMUNEMØTE 050121- OPPDATERING - NÅ MED RETT VEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
21/7-33
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
U.OFF. JF. OFFENTLEGLOVA §21 - REFERAT FYLKESBEREDSKAPSRÅD 050121- OPPDATERT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
21/22-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SVAR PÅ INVITASJON TIL SAMARBEID OM REHABILITERINGSTJENESTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
20/649-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
20/818-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2021
Regdato:
07.01.2021
Saksnr:
21/17-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Dønna Restaurant
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA NÆRINGSFONDET NOUR ALHJJAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut