toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-02-07

Postliste for 07.02.2020

Datert:
06.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
19/631-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: REFERAT STYREMØTE RKKYH 5.2.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
20/31-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL - HELSEFAGARBEIDER - 35 % FAST - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
20/61-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Mottaker:
Anne Marie Strand Håheim, Dønna Jeger-, Fiske- og Friluftsforening
Dokbesk:
TILTAK I 100 METERS FELTET GNR.41/2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
20/4-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
HØRING AV FORSLAG TIL LOVENDRINGER – ENKELTE UNNTAK FRA TAUSHETSPLIKTEN OG UTVIDELSE AV VARSLINGSPLIKTEN TIL STATENS UND ERSØKELSESKOMMISJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
18/26-32
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Dag Rune Adolfsen
Dokbesk:
KOMMUNAL KAI LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
17/288-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Miljødirektoratet
Dokbesk:
KOPI AV LEVERT SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
17/587-74
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Arkivverket
Dokbesk:
NY METODE FOR FREMSTILLING AV ARKIVUTTREKK FRA NOARK- OG KOARK-SYSTEMER ER GODKJENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
20/67-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Mottaker:
Inge Holand
Dokbesk:
TILTAK I HUNDREMETERSBELTET GNR 39/11
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
18/784-15
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Svein Sivertsen/Tobias Sivertsen SUS
Dokbesk:
SPRENGNING - PLANERING GNR 28/100 - SVEIN SIVERTSEN OG TOBIAS SIVERTSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
20/91-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
20/92-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Oskar Kristoffer Eide Knutsen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FASADEENDRING 29/56 - OSKAR KNUTSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
18/179-96
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Dokbesk:
VEDTAK OM SAMTYKKE OG GEBYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
18/179-97
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Dokbesk:
VEDTAK OM SAMTYKKE OG GEBYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
20/39-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Asle Johan Åkerøy, Kirsti Aasvik Johansen, Geir Ove Aaker, Svein Valstad, Gunn Emilsen, Ken Roger Edvardsen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV SAKKYNDIG NEMND (EIENDOMSSKATT)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
20/93-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Skatteoppkreveren i Hald v/ Mona Lillegaard
Dokbesk:
VS: PERIODISK OPPGJØR 1/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
17/105-72
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Asgeir Jordbru
Dokbesk:
SVÆRT HØY VANNSTAND - FAREGRAD ORANSJE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
20/40-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
John Erik Skjellnes Johansen, Wiggo Paulsen, Marit Opland Savic, Bjørnar Skarstad, Rolf Arve Bergh, Hilde Johansen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
17/1090-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Kristin Andreassen
Dokbesk:
AVTALE OM HÅNDTERING AV FALLVILT OG ETTERSØK AV SKADET HJORTEVILT I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
20/31-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - HELSEFAGARBEIDER - 35 % FAST - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
18/561-43
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Liv-Åse Lorentzen
Dokbesk:
BOLYSTKONFERANSEN I HERØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
20/31-17
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
20/31-18
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
20/76-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
20/77-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2020
Regdato:
07.02.2020
Saksnr:
20/79-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS