Postliste for 2020-04-07

Postliste for 07.04.2020

Datert:
06.04.2020
Regdato:
07.04.2020
Saksnr:
20/59-328
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Daniel Helgesen
Dokbesk:
INNSPILL - KARANTENEREGLER I DØNNA KOMMUNE - NHO NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
07.04.2020
Saksnr:
20/197-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
17. MAI 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
07.04.2020
Saksnr:
20/197-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Gunjolor
Dokbesk:
17. MAI 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
07.04.2020
Saksnr:
20/197-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Gunjolor
Dokbesk:
17. MAI 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.04.2020
Regdato:
07.04.2020
Saksnr:
20/4-44
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Fredhjem Geir
Dokbesk:
HØRING FRA JD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.04.2020
Regdato:
07.04.2020
Saksnr:
20/196-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
FORSLAG OM UTTALELSE - RE: MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TIRSDAG 07.04.20 KL 14:00
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.04.2020
Regdato:
07.04.2020
Saksnr:
17/82-51
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Kari Sommerseth Jacobsen
Dokbesk:
FORESPØRSEL FRA HELGELAND HISTORIELAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.04.2020
Regdato:
07.04.2020
Saksnr:
17/384-35
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
(PK) NAV Virkemiddelseksjonen Sosiale tjenester
Dokbesk:
BREV TIL KOMMUNENE VEDRØRENDE DATABEHANDLERAVTALE FOR "SKRIV TIL OSS" OG DATABEHANDLERAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.04.2020
Regdato:
07.04.2020
Saksnr:
20/154-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Lill Tove Abs
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRRØFTINGSPROTOKOLL - SOMMERVIKAR UTESEKSJONEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.04.2020
Regdato:
07.04.2020
Saksnr:
20/155-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Lill Tove Abs
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - SOMMERVIKAR (INGENIØRSTUDENT) - VANN OG AVLØP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.04.2020
Regdato:
07.04.2020
Saksnr:
17/1347-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Fahle, Torgeir
Dokbesk:
SVAR PÅ SØKNAD OM NY ART PÅ LOKALITETEN BJØRNSØYA I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.04.2020
Regdato:
07.04.2020
Saksnr:
20/197-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
TRADISJONELLE 17.MAIFEIRINGEN AVLYST I 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.04.2020
Regdato:
07.04.2020
Saksnr:
20/197-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
DØNNA KOMMUNE. TRADISJONELLE 17.MAIFEIRINGEN AVLYST I 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.04.2020
Regdato:
07.04.2020
Saksnr:
20/59-333
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Aavitsland, Preben
Dokbesk:
HASTER - BREV TIL KOMMUNEOVERLEGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.04.2020
Regdato:
07.04.2020
Saksnr:
20/59-334
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Beate Varlid
Dokbesk:
HJELP OSS Å SPRE INFORMASJON OM KRISEPAKKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.04.2020
Regdato:
07.04.2020
Saksnr:
20/4-45
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Suzanne.Norvang@dsb.no
Dokbesk:
HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGING § 3 PÅ GRUNN AV UTBRUDD AV KORONAVIRUS (COVID-19)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.04.2020
Regdato:
07.04.2020
Saksnr:
20/199-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
ANNE SYNNOeVE HELMERSEN
Dokbesk:
DØNNA KYSTLAG FEIING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.04.2020
Regdato:
07.04.2020
Saksnr:
20/59-335
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
HSYK-Samhandling-postboks
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV FRA HELGELANDSSYKEHUSET DEN 07.04.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.04.2020
Regdato:
07.04.2020
Saksnr:
20/59-336
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Beate Varlid
Dokbesk:
HJELP OSS Å SPRE INFORMASJON OM KRISEPAKKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
7. april 2020 Pål Bleka
Tips en venn  Skriv ut