toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-05-07

Postliste for 07.05.2020

Datert:
06.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
18/48-53
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
SYKKELSTI RUNDT DØNNAMANNEN PROSJEKTREGNSKAP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
17/574-42
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Leirfjord kommune
Dokbesk:
VARSEL OM NY OPPSTART , HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENES SAMFUNNSDEL OG AREALDEL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
18/251-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
STARTLÅN ETTERSENDT VEDLEGG (REF=WK86AE, SAKID=332834)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
20/180-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
joerisk@online.no
Dokbesk:
SKADEFELLING AV GRÅGÅS.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
20/180-20
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
John Erik Skjellnes Johansen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKADEFELLING AV GRÅGÅS 2020 JOHN ERIK S JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
20/308-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
KNUT ANDRÉ ANDREASSEN
Dokbesk:
SØKNAD OM AVKJØRSEL - AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
20/59-434
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Berg Rachel
Dokbesk:
SAMHANDLINGSMØTE 300420
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
17/327-26
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PERMISJON -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
19/56-57
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Gro Steen
Dokbesk:
HELGELANDSSYKEHUSET 2025 – ORGANISERING OG FINANSIERING AV DET VIDERE ARBEID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
17/8-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
REGIONALFORVALTNING - PÅMINNELSE OM TILSAGN SOM UTGÅR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
17/1178-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elin Kristin Johansen
Avsender:
Sigrunn Elisabeth Fagerli
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV STILLING - SIGRUNN FAGERLI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
20/321-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Andreas Vang Olsen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FASADEENDRING 29/81 - ANDREAS VANG OLSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
18/518-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ORIENTERING OM NY VERGE FOR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
17/574-43
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Domaas, Stein Tage
Dokbesk:
AD FYLKESMANNENS HENVENDELSE OM AT KOMMUNEPLANENS AREALDEL IKKE ER RETTSKRAFTIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
20/59-435
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
EKSTERN HØRING - ANBEFALINGER OM LAR UNDER COVID-19 EPIDEMIEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
17/8-25
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Nordland fylkeskommune, Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
REGIONALFORVALTNING - PÅMINNELSE OM TILSAGN SOM UTGÅR - SVAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
19/751-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Lone Bangsund
Dokbesk:
INFORMASJON ANGÅENDE VANDELSVURDERING AV MEDDOMMERE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
20/274-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
VEDTAK TIL SØKNAD OM TILSKUDD - DRENERING, 998659132
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
17/8-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Post NFK
Dokbesk:
AUTOMATISK SVAR: REGIONALFORVALTNING - PÅMINNELSE OM TILSAGN SOM UTGÅR - SVAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
17/574-44
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SVAR - ANG FYLKESMANNENS HENVENDELSE OM AT KOMMUNEPLANENS AREALDEL IKKE ER RETTSKRAFTIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
20/310-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK TIL SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL, 992922613
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
20/322-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elin Kristin Johansen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - SYKEPLEIER DØNNA OMSORGSSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
17/52-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 27.04.20 TOM 01.07.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
20/323-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Ronny Aanes
Dokbesk:
UTVIDELSE AV VEI OPP TIL SHMIL`S AVFALLSMOTTAK PÅ SOLFJELLSJØEN, DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
17/574-45
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Domaas, Stein Tage
Dokbesk:
AD FYLKESMANNENS HENVENDELSE OM AT KOMMUNEPLANENS AREALDEL IKKE ER RETTSKRAFTIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
20/4-55
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT OM BETALING FRÅ PASIENTAR FOR POLIKLINISK HELSEHJELP I SPESIALISTHELSETENESTA M.FL.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
20/324-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
DBU v/ Ken
Dokbesk:
ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2020 - DBU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
20/59-436
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Bård Grønbech
Dokbesk:
SMITTEVERNGRUPPA I DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
20/318-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
REVIDERT REGLEMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
20/320-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
REVIDERT REGLEMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
20/318-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
REVIDERT REGLEMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2020
Regdato:
07.05.2020
Saksnr:
17/186-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Christopher Carlsen
Dokbesk:
BESLUTNING OM IKRAFTTREDELSETIDSPUNKT FOR GRENSEREGULERING AV NAMSMANNSDISTRIKT I NORDLAND POLITIDISTRIKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS